Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki