komunikaty dla studentow

Zaktualizowano: 29-04-2018 23:00konsultacje
Prof. dr hab. M.Kosmulski, czwartek 12-14
Odwoluje konsultacje w dniu 24. 05.2018
Dr E.Maczka, poniedzialek 10-12
Mgr inz. L.Ruchomski, poniedzialek 10-12
Na dodatkowym egzaminie z chemii w niedziele 29 kwietnia o godz. 7.00 w sali E 301 (Wydz.Elektryczny) oceny 3 uzyskali autorzy prac o numerach 17123 i 17137. Pozostali studenci uzyskali oceny niedostateczne

 

 
Wyniki kolokwiów z elektrochemii na Wydziale Elektrycznym-Elektrotechnika studia stacjonarne
Wyniki kolokwiów -Inżynieria Biomedyczna
Wyniki kolokwiów z elektrochemii na Wydziale Elektrycznym-Elektrotechnika studia niestacjonarne
Zagadnienia do kolokwium z ogniw paliwowych, przedmiot: "Generacja energii elektrycznej i cieplnej"
Wyniki kolokwiów z chemii na Wydziale Mechnicznym-Mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne
Wyniki kolokwiów z chemii na Wydziale Mechnicznym-Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne
Wyniki kolokwiów z chemii na Wydziale Mechnicznym-Inzynieria produkcji
Program przedmiotu "Elektrochemia" (ED)
Laboratorium z elektrochemii: BHP i kolejnosc cwiczen
Program przedmiotu "Ochrona Srodowiska" (ED/EZ)


powrot na stronę Zakładu Elektrochemii
powrot na strone Politechniki Lubelskiej