Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologi

Niezalogowany
Zaloguj


Automatyka i regulacja automatyczna - Laboratorium

I. Organizacja zajęć

 1. Harmonogram ćwiczeń - studia stacjonarne [Pobierz]
 2. Harmonogram ćwiczeń - studia niestacjonarne [Pobierz]

II. Regulaminy i zasady odrabiania ćwiczeń

 1. Ragulamin BHP obowiązujący w laboratoriach KAiM [Pobierz]
 2. Regulamin odrabiania zajęć w laboratoriach KAiM [Pobierz]
 3. Skrócone zasady odrabiania ćwiczeń [Pobierz]

III. Sprawozdania

Każde sprawozdanie będzie oceniane wieloetapowo.
 1. Ocena formalna (warunki konieczne a niewystarczające do przyjęcia sprawozdania)
  1. Tabelka zgodna ze wzorcem Pobierz zawierająca
   1. Wpisaną poprawną datę wykonania ćwiczenia oraz zaznaczenie terminu: planowy/odróbkowy
   2. Zaznaczenie autora sprawozdania
   3. Podpisy wszystkich członków zespołu ćwiczeniowego
   4. (Jeśli instrukcja do ćwiczenia zawiera na końcu wzór protokołu będącego jednocześnie stroną tytułową sprawozdania należy go wykorzystać)
  2. Wnioski zapisane na końcu sprawozdania
  3. Wydruk dwustronny
  4. Zszyte wszystkie kartki łącznie z protokołem
 2. Ocena merytoryczna
  1. Wykonanie wszystkich etapów zawartych w instrukcji lub zleconych przez prowadzącego
  2. Prawidłowość wykonania ćwiczenia
  3. Poprawność obliczeń, wykresów
  4. Własne komentarze do wyników, wykresów
 3. Ocena poziomu edytorskiego
  1. Poprawność podpisów oraz numeracja tabel i wykresów
  2. Poprawność wykresów (punkty połączone krzywymi: aproksymacja/interpolacja) oraz opisów osi (wielkość i jednostka)
 1. Wskazówki ogólne dotyczące wykonania sprawozdania [Pobierz]
 2. Wskazówki dotyczące wykonania sprawozdania z wykorzystaniem komputera [Pobierz]

IV. Instrukcje do ćwiczeń

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne

IP: 3.94.21.209 (ec2-3-94-21-209.compute-1.amazonaws.com)                 ver.: 1.1