Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologi

Niezalogowany
Zaloguj


Teoria i technika sterowania

I. Organizacja zajęć

 1. Harmonogram laboratorium [Pobierz]

II. Regulaminy i zasady odrabiania ćwiczeń

 1. Ragulamin BHP obowiązujący w laboratoriach KAiM [Pobierz]
 2. Regulamin odrabiania zajęć w laboratoriach KAiM [Pobierz]

III. Sprawozdania

Każde sprawozdanie będzie oceniane wieloetapowo.
 1. Ocena formalna (warunki konieczne a niewystarczające do przyjęcia sprawozdania)
  1. Sprawozdanie dostarczane w wersji elektronicznej
   1. na adres e-mail podany na zajęciach,
   2. w postaci pliku PDF,
   3. w załaczniku umieszczone pliki powstałe w czasie zajęć.
  2. Wypełniona tabelka nagłówkowa zgodna ze wzorcem Pobierz
  3. Wnioski zapisane na końcu sprawozdania
 2. Ocena merytoryczna
  1. Wykonanie wszystkich etapów zawartych w instrukcji lub zleconych przez prowadzącego
  2. Prawidłowość wykonania ćwiczenia
  3. Poprawność obliczeń, wykresów
  4. Własne komentarze do wyników
 3. Ocena poziomu edytorskiego ze szczególnym uwzględnieniem poprawności
  1. Podpisów oraz numeracji wzorów, tabel, rysunków i wykresów
  2. Wykonania wykresów (punkty połączone krzywymi: aproksymacja/interpolacja) oraz opisów osi (wielkość i jednostka)
 4. Terminowość dostarczenia sprawozdania
  1. Za terminowo dostarczone sprawozdanie uważa się sprawozdanie wysłane przed rozpoczęciem kolejnych planowych zajęć. Opóźnienia mogą powodowac obniżenie oceny.
 1. Wskazówki dotyczące wykonania sprawozdania z wykorzystaniem komputera [Pobierz]

IV. Instrukcje do ćwiczeń

Lp. Temat Instrukcja Uwagi
1 Zajęcia informacyjno-organizacyjne -
2 Wprowadzenie do LabView/Matlab cz. 1 [Pobierz] -
3 Wprowadzenie do LabView/Matlab cz. 2 [Pobierz] -
4 Wprowadzenie do Control Design and Simulation Module/Simulink [Pobierz] -
5 Modelowanie obiektów sterowania – opis transmitancyjny [Pobierz] -
6 Modelowanie obiektów sterowania – opis w przestrzeni stanu [Pobierz] -
7 Przekształcanie schematów blokowych w LabView/Matlab [Pobierz] -
8 Charakterystyki częstotliwościowe: rysowanie, interpretacja, składanie, modyfikacja właściwości układów. [Pobierz] -
9 Stabilność układów regulacji automatycznej -
10 Jakość regulacji UAR, korekta wskaźników jakości. [Pobierz] -
11 Położenie zer i biegunów, a właściwości dynamiczne UAR. Linie pierwiastkowe. [Pobierz] -
12 Regulatory cyfrowe. [Pobierz] -
13 TBA -
14 Regulatory „Fuzzy logic”. [Pobierz] -
15 Kolokwium zaliczeniowe/Zaliczenie -IP: 34.200.218.187 (ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com)                 ver.: 1.1