Cel i zakres pracy Założenia do projektu Układ DDS
Schematy Zdjęcia Badania
Osiagnięte rezultaty Instrukcja Prezentacja

Cel i zakres pracy

    Celem pracy jest projekt i wykonanie układu generatora funkcyjnego z bezpośrednią syntezą cyfrową wraz z jego oprogramowaniem w języku C i przeprowadzeniem badań.

Zakres pracy obejmuje:

Założenia do projektu

Przyjęto, że urządzenie ma spełniać następujące założenia:

Schemat blokowy urządzenia

    Część centralną stanowi sterujący urządzeniem mikrokontroler AVR. Kontroluje on wszystkie układy peryferyjne. Wyświetlacz, klawiatura i impulsator realizują podstawową komunikację generatora z użytkownikiem. Na wyświetlaczu pokazywane są informacje o generowanym sygnale natomiast klawiatura i impulsator pozwalają na modyfikację wszystkich parametrów.
   Urządzenie zasilane jest z zasilacza stabilizowanego, który dostarcza wszystkim blokom wymagane napięcia. Układ RESET wytwarza sygnał zerujący mikrokontroler, co powoduje jego stabilny i pewny start oraz zabezpiecza wykonywanie programu w przypadku wahań napięcia zasilającego.
   Komunikacja generatora z otoczeniem możliwa jest za pomocą łącza RS-232, którym generator może zostać połączony z komputerem PC w celu zewnętrznego sterowania.

Układ DDS

    Do konstruowanego urządzenia wybrany został programowalny układ AD9833 firmy Analog Devices. Jest on programowalnym generatorem fali sinusoidalnej, trójkątnej oraz prostokątnej. Do generacji przebiegów układ nie wymaga zewnętrznych elementów.


   Sterowanie i programowanie układu odbywa się za pomocą interfejsu szeregowego SPI. Maksymalna częstotliwość sygnału zegarowego taktującego transmisję danych wynosi 40MHz. Układ może być zasilany napięciami w zakresie od 2,3 V to 5,5 V. Pobór mocy wynosi 20mW przy 3V. Posiada funkcję zmniejszonego poboru mocy (SLEEP). Funkcja ta daje możliwość wyłączenia nieużywanych sekcji, co pozwala na zredukowanie poboru prądu przez układ, np. można wyłączyć przetwornik C/A, gdy na wyjściu VOUT generowany jest przebieg prostokątny. Układ AD9833 dostępny jest w 10-nóżkowej obudowie typu MSOP.

Schematy


Schemat ideowy płyty głównej cz.1

 


Schemat ideowy płyty głównej cz.2

 


Schemat ideowy przedniego panelu

 


Schemat ideowy zasilacza

Zdjęcia

Badania

Zakres badań obejmował pomiar częstotliwości, amplitudy i poziom zniekształceń nieliniowych generowanego przebiegu.

Do badań zostały użyte następujące przyrządy:

Pomiar częstotliwości:

Badanie częstotliwości zostało przeprowadzone dwukrotnie:

Generator obciążono rezystancją 50Ω, częstotliwość sygnału mierzono częstościomierzem HP53131A ustawionym na pomiar wejściem pierwszym o impedancji wejściowej 1MΩ (CH 1: 1MΩ). Pomiary wykonano w zakresie od 50Hz do 9MHz dla przebiegu prostokątnego. Z wyników uzyskanych pomiarów obliczono błąd względny częstotliwości wyjściowej. Na wykresach przedstawiono: błąd względny częstotliwości wyjściowej, częstotliwość rzeczywistą zegara.


Błąd względny częstotliwości wyjściowej w funkcji generowanej częstotliwości

 


Częstotliwość rzeczywista zegara w funkcji generowanej częstotliwości

Pomiar amplitudy:

Generator obciążono rezystancją 50Ω, wartość skuteczną sygnału mierzono multimetrem cyfrowym HP23301A ustawionym na pomiar przebiegów zmiennych (VAC). Pomiary wykonano w zakresie od 19dBm do -47dBm z krokiem co 1dB i w zakresie od -47dBm do -62dBm co 5dB dla przebiegu sinusoidalnego. Z wyników uzyskanych pomiarów został sporządzony wykres błędu względnego amplitudy.


Wykres błędu względnego amplitudy przebiegu w całym zakresie regulacji wykonany na podstawie pomiarów

Pomiar zniekształceń nieliniowych:

Generator obciążono rezystancją 50Ω, poziom zniekształceń nieliniowych mierzono miernikiem PZM-11. Pomiary wykonano dla przebiegu sinusoidalnego w zakresie od 50Hz do 200kHz. Z wyników uzyskanych pomiarów został sporządzony wykres zawartości zniekształceń nieliniowych w funkcji generowanej częstotliwości.


Wykres zawartości zniekształceń nieliniowych w funkcji generowanej częstotliwości

Osiagnięte rezultaty

1. Cele pracy zostały zrealizowane: zaprojektowano, zbudowano i oprogramowano generator funkcyjny z bezpośrednią syntezą cyfrową DDS oraz przeprowadzono pomiary jego podstawowych parametrów.

2. Zbudowany generator posiada następujące parametry:

3. Zbudowano cyfrowy generator, który całkowicie spełnił założenia postawione w fazie projektowania. Umożliwia on precyzyjne generowanie sygnałów funkcyjnych w szerokim zakresie. Udostępnia możliwość ustawiania wszystkich parametrów przebiegu takich jak: częstotliwość, amplituda, kształt przebiegu, przy pomocy wygodnego w użyciu pokrętła impulsatora lub za pośrednictwem portu szeregowego RS-232. Wszystkie ustawiane parametry są wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Generator umożliwia zainstalowanie dodatkowego moduł filtru dolnoprzepustowego pełniącego funkcję filtru anty-aliasingowego dla przebiegu sinusoidalnego. Zamontowanie tego filtru pozwoliłoby zmniejszyć poziom zniekształceń harmonicznych zawartych w przebiegu sinusoidalnym.

4. Generator zbudowano w oparciu o specjalizowany układ DDS typu AD9833 oraz mikrokontroler ATMega 32.

5. Zbudowany generator jest urządzeniem rozwojowym. Dzięki sterowaniu portem RS-232 możliwe jest zautomatyzowanie pomiarów. Możliwa jest również rozbudowa oprogramowania o nowe funkcje: modulacja fazy, modulacja częstotliwości, bramkowanie przebiegu, wobulowanie liniowe i logarytmiczne.

Początek