Mikroprocesorowy miernik czasu

 

 

Cel i zakres pracy        Założenia projektowe        Budowa i zasada działania urządzenia        Źródło sygnału wzorcowego      

 Schematy        Zdjęcia        Badania        Osiągnięte rezultaty

           

Cel i zakres pracy

Celem pracy jest zbadanie możliwości realizacji układu do pomiaru przedziałów czasu za pomocą zasobów sprzętowych mikrokontrolera jednoukładowego, a także zaprojektowanie, zbudowanie, oprogramowanie oraz przebadanie cyfrowego miernika czasu.

Zakres pracy obejmuje:

 • omówienie podstawowych pojęć związanych z pomiarem czasu,
 • przegląd rozwiązań fabrycznych mierników czasu,
 • projekt i budowę cyfrowego miernika czasu z wykorzystaniem mikrokontrolera,
 • oprogramowanie sterujące pracą mikrokontrolera,
 • badania i pomiary wykonanego urządzenia,
 • przedstawienie wniosków końcowych.

  Założenia projektowe

  Funkcje i cechy, jakie ma posiadać projektowany układ zostały zestawione w poniższych punktach:

 • pomiar pojedynczego odcinka czasu,
 • pomiar 5, 10 oraz 20 odcinków czasu z możliwością uśrednienia wyniku,
 • dwa wejścia w standardzie TTL umożliwiające automatyczny pomiar przebiegów,
 • wybór zboczy po których nastąpi rozpoczęcie i zakończenie pomiaru,
 • sygnalizacja wybranego trybu za pomocą diod LED,
 • transmisja wyników do komputera poprzez złącze RS232.
 • Budowa i zasada działania układu

      Schemat blokowy (funkcjonalny) zbudowanego cyfrowego miernika czasu przedstawiony jest na rysunku poniżej. Składa się on a następujących bloków:

 • generatora kwarcowego,
 • mikrokontrolera,
 • klawiatury,
 • wyświetlacza LCD,
 • zatrzasków,
 • wskaźników LED,
 • konwertera napięć RS232,
 • buforów wejściowych i wyjściowych,
 • zasilacza.
 • Głównym elementem urządzenia jest mikrokontroler IC1 - ATmega88. Mikrokontroler  jest odpowiedzialny za kontrolowanie i sterowanie wszystkimi peryferiami wchodzącymi w skład układu miernika czasu oraz wykonuje niezbędne obliczenia w celu wyznaczenia wyniku pomiaru. Peryferia obsługiwane są poprzez trzy porty PB, PC, i PD. W tabeli poniżej zestawiono wykorzystanych portów mikrokontrolera. Do jego portu C podłączone są równolegle wyświetlacz LCD oraz wskaźniki LED poprzez zatrzask IC2.
  Mikrokontroler taktowany jest generatorem kwarcowym IC5. Do linii RXD i TXD mikrokontrolera dołączony jest układ IC4 pełniący funkcję konwertera napięć interfejsu RS-232. Linie wejściowe INT0 oraz INT1 mikrokontrolera oddzielone są od gniazd wejściowych buforami IC3B oraz IC3C. Pozostałe bufory są niewykorzystane a ich wejścia podłączone zostały do masy. Przyciski oraz złącze programowania ISP podłączone są do portu B. Kondensatory C1 – C6 filtrują napięcie zasilania.
  Urządzenie zasilane jest z zasilacza stabilizowanego, który dostarcza napięcia 5V wszystkim blokom.

          Zestawienie wykorzystanych portów mikrokonontrolera ATmega88L

  Lp.

  Port

  Bit

  Pin procesora

  Nazwa

  Funkcja

  Przeznaczenie

  1

   

   

   

   

  B

  0

  12

  PB0

  ICP/CLKO/PCINT0

  Wejście przycisk START/STOP

  2

  1

  13

  PB1

  OC1A/PCINT1

  Wyjście ster. podświetlania  LCD

  3

  2

  14

  PB2

  SS/OC1B/PCINT2

  Wejście przycisk DOWN

  4

  3

  15

  PB3

  MOSI/OC2A/PCINT3

  Wejście przycisk ENTER

  5

  4

  16

  PB4

  MISO/PCINT4

  Wejście przycisk UP

  6

  5

  17

  PB5

  SCK/PCINT5

  Wejście przycisk ESCAPE

  7

  6

  7

  PB6

  XTAL1/TOSC1/PCINT6

  Wejście taktujące CLK

  8

  7

  8

  PB7

  XTAL2/TOSC2/PCINT7

  Niewykorzystany

  9

   

   

   

   

  C

  0

  23

  PC0

  PCINT8/ADC0

  Wyjście sterowania LCD i LED

  10

  1

  24

  PC1

  PCINT9/ADC1

  Wyjście sterowania LCD i LED

  11

  2

  25

  PC2

  PCINT10/ADC2

  Wyjście sterowania LCD i LED

  12

  3

  26

  PC3

  PCINT11/ADC3

  Wyjście sterowania LCD i LED

  13

  4

  27

  PC4

  PCINT12/SDA/ADC4

  Wyjście sterowania LCD i LED

  14

  5

  28

  PC5

  PCINT13SCL/ADC5

  Wyjście sterowania LCD i LED

  15

  6

  29

  PC6

  PCINT14/RESET

  Wejście RESET

  16

   

   

   

   

  D

  0

  30

  PD0

  RXD/ PCINT16

  Wyjście RS-232

  17

  1

  31

  PD1

  TXD/ PCINT17

  Wejście RS-232

  18

  2

  32

  PD2

  INT0/ PCINT18

  Wejście zewnętrzne 1

  19

  3

  1

  PD3

  INT1/OC2B/ PCINT19

  Wejście zewnętrzne 2

  20

  4

  2

  PD4

  T0/XCK/ PCINT20

  Wyjście sterujące zatrzaskiem

  21

  5

  9

  PD5

  T1/OC0B/ PCINT21

  Niewykorzystany

  22

  6

  10

  PD6

  AIN0/OC0A/ PCINT22

  Niewykorzystany

  23

  7

  11

  PD7

  AIN1/ PCINT23

  Niewykorzystany

   

  Źródło sygnału wzorcowego

      W prezentowanym urządzeniu, jako źródło sygnału wzorcowego taktującego mikrokontroler zastosowano generator kwarcowy SPXO typu GBS-205B firmy ECM. Generator kwarcowy jest przeznaczony do synchronizacji częstotliwości w urządzeniach pomiarowych i radiowych oraz do taktowania zegara systemowego mikrokontrolera. Może służyć jako samodzielne źródło częstotliwości. Generator jest wyposażony w rezonator kwarcowy. Układ wyprowadzeń końcówek generatora przedstawiono na rysunku poniżej.

  Dane techniczne:

 • częstotliwość pracy ƒn=18,432000MHz,
 • zakres temperaturowy pracy od 0oC do 70oC,
 • zmiana częstotliwości w zakresie temperatury pracy 50ppm,
 • napięcie wyjściowe w standardzie TTL,
 • napięcie zasilania 5V,
 • moc pobierana 30mA
 • ,

  Schematy

   

  Zdjęcia

  Badania

      Zakres badań obejmował pomiar częstotliwości wewnętrznego generatora kwarcowego, ponadto zbadano dokładność pomiaru wykonanego urządzenia. Jako źródło prostokątnego sygnału wzorcowego zastosowano częstościomierz-czasomierz cyfrowy ZOPAN model KZ2026A-2.

  Pomiar częstotliwości generatora kwarcowego

      Wyniki dziesięciu wykonanych pomiarów częstotliwości wewnętrznego generatora kwarcowego taktującego mikrokontroler przedstawiono w tabeli poniżej.

  Lp.

  Częstotliwość

  1

  18,4318953MHz

  2

  18,4318953 MHz

  3

  18,4318952 MHz

  4

  18,4318952 MHz

  5

  18,4318953 MHz

  6

  18,4318951 MHz

  7

  18,4318952 MHz

  8

  18,4318952 MHz

  9

  18,4318953 MHz

  10

  18,4318955 MHz

  Wartość średnia fśr = 18,43189526 MHz

  Odchylenie standardowe σ = 0,0458868Hz

  Błąd częstotliwości wzorcowej miernika czasu:

   bezwzględny ∆f: = 104,74Hz

  Błąd względny σ f  = 5,68 ppm

  Dla zamontowanego w urządzeniu generatora kwarcowego GBS-205B producent podaje dokładność ±50 ppm.

  Badanie niepewności pomiarów wyzwalanych ręcznie

      W celu zbadania niepewności pomiarów wyzwalanych ręcznie zmierzono dziesięć odcinków czasu o czasie trwania 10 sekund. Rozpoczęcie oraz zakończenie każdego pomiaru realizowane było ręcznie, poprzez wciskanie przycisku START/STOP. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli poniżej

  Lp.

  TXśr

  1

  9,946s

  2

  9,736s

  3

  10,145s

  4

  10,057s

  5

  9,977s

  6

  9,801s

  7

  9,932s

  8

  9,978s

  9

  10,112s

  10

  9,931s

  Wartość średnia fśr  = 9,9615s

  Niepewność typu A:

  ui = 0,040084148s

  gr = 0,000498075s

  Niepewność typu B:

  u= 0,0002875637353s

  Niepewność łączna:

  uc = 0,040085179s

  Niepewność rozszerzona:

  U = 0,120255537s

  Wynik zaokrąglony zgodnie z zasadami:  10s ± 0,1s

  Wykonując miernikiem dziesięć pomiarów dziesięciosekundowego odcinka czasu można uzyskać niepewność pomiaru rzędu 100ms.

  Osiągnięte rezultaty

  1. Wszystkie cele pracy zrealizowano: zaprojektowano, zbudowano i zbadano w praktycznym zastosowaniu układ cyfrowego miernika czasu wykorzystującego zasoby mikrokontrolera.

  2. W ramach zadania dyplomowego zapoznano się różnymi sposobami pomiaru czasu.

  3. Zaprojektowany i zbudowany układ potwierdził możliwość zrealizowania cyfrowego układu do pomiaru czasu z wykorzystaniem zasobów sprzętowych mikrokontrolera jednoukładowego.

  4. Zbudowany miernik czasu posiada cechy, które przemawiają za jego stosowaniem w miejsce tradycyjnych stoperów. Są to m.in.:

 • Możliwość obliczenia średniej z kilku dokonanych pomiarów,
 • Komunikacja z komputerem poprzez interfejs RS-232,
 • Wyprowadzenie sygnału zegarowego taktującego mikrokontroler,
 • Dwa wejścia BNC służące do pomiaru np. okresu lub opóźnień sygnałów cyfrowych,
 • Zabezpieczenie wejść 1 i 2 buforami, co gwarantuje bezpieczeństwo portów mikrokontrolera,
 • Metalowa obudowa zapewnia odporność urządzenia na zakłócenia,
 • Projekt jest rozwojowy, złącze ISP umożliwia zmianę oprogramowania mikrokontrolera w każdej chwili, bez demontażu płytek ani układów scalonych.

  5. Wymienione zalety a w szczególności możliwość dalszego przetwarzania danych oraz zmiany oprogramowania świadczą o funkcjonalności i przydatności urządzenia.

  6. Układ cyfrowego miernika czasu posiada rozdzielczość do trzech miejsc po przecinku, wyższe rozdzielczości nie są możliwe z powodu dużego kodu wynikowego generowanego przez pakiet BASCOM AVR. Rozdzielczość wykonanego przyrządu można zwiększyć, pisząc oprogramowanie mikrokontrolera w języku niższego poziomu.

  7. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wykazały, że błędy pomiarów czasu są mniejsze od rozdzielczości miernika, to znaczy od 1ms, więc błędy nie są widoczne na wyświetlaczu.

  Powrót na początek                Strona autora

   

 •