Koło Naukowe Automatyki

Koło Naukowe Automatyki działające przy Katedrze Automatyki i Metrologii powstało w 2005 roku z inicjatywy studentów czwartego roku Elektrotechniki Politechniki Lubelskiej.

W latach 2005-2015 Opiekunem koła był dr inż. Adam Kurnicki.

Od października 2015 roku funkcję tę pełni mgr inż. Bartosz Kania

Działalność Koła skupia się wokół budowy autonomicznych robotów turniejowych.