Główna
O nas
Projekty
Materiały
Zdjęcia
Kontakt
Linki

 

 

Protokół założycielski

Lublin, 7 stycznia 2005

Protokół z zebrania założycielskiego Koła Naukowego Automatyki

Dnia 7 stycznia 2005 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Koła Naukowego Automatyki przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Spotkanie o charakterze formalnym odbyło się w laboratorium Katedry Automatyki i Metrologii Politechniki Lubelskiej w sali nr 210. W zebraniu uczestniczyło 9 studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Osoby te podjęły decyzję o utworzeniu Koła Naukowego Automatyki i stworzyły grupę założycielską. W trakcie spotkania przedstawiono do dyskusji projekt statutu Koła, powołano Zarząd Koła oraz ustalono wstępnie podstawowe wytyczne odnośnie działalności Koła. W wyniku przeprowadzonych wyborów konstytuował się zarząd w składzie:

Prezes Koła: Jakub Smoliński - student IV roku WEiI, kierunek Elektrotechnika,
V-ce Prezes: Paweł Sopel - student IV roku WEiI, kierunek Elektrotechnika,
V-ce Prezes ds. technicznych: Damian Tomasiak - student IV roku WEiI, kierunek Elektrotechnika,
Sekretarz: Kamil Różycki - student IV roku WEiI, kierunek Elektrotechnika,
Skarbnik: Rafał Mańkowski - student IV roku WEiI, kierunek Elektrotechnika,

Obecni na Zebraniu Założycielskim członkowie Koła Naukowego Automatyki zgłosili następujące projekty działań koła:

1. Nawiązanie współpracy z kołami naukowymi o podobnym profilu naukowym w kraju i zagranicą.
2. Organizację wykładów i seminariów dla środowiska studenckiego Politechniki Lubelskiej propagujących tematykę zgodną z pracami koła.
3. Nawiązanie kontaktów z firmami z branży automatyki (seminaria, spotkania, wizyty w ośrodkach badawczych).
4. Prace badawcze nad syntezą i implementacją algorytmów adaptacyjnych sterowania.
5. Budowa stanowisk do uruchamiania testowania i badania możliwości wykorzystania nowoczesnych sterowników PLC.
6. Prace nad syntezą modeli procesów przemysłowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
7. Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych w celu prezentacji osiągniętych wyników badań i pogłębiania zainteresowań członków Koła.

Na Zebraniu Założycielskim wstępnie ustalono terminy spotkań członków koła, przedyskutowano sposoby finansowania działalności koła oraz ustalono kryteria przyjmowania nowych członków.

Opiekun Koła Naukowego Automatyki:
Dr inż. Adam Kurnicki

Grupa założycielska Koła Naukowego Automatyki:
Jakub Smoliński
Paweł Sopel
Damian Tomasiak
Kamil Różycki
Rafał Mańkowski
Krzysztof Saniak
Bartłomiej Węgliński
Wojciech Starzyński
Tomasz Samborski

podpisano:

Prezes Koła Naukowego Automatyki
Jakub Smoliński

Sekretarz Koła Naukowego Automatyki
Kamil Różycki

 

 
Copyright © 2007 KNA