Główna
O nas
Projekty
Materiały
Zdjęcia
Kontakt
Linki

 

 

Protokół z zebrania Koła Naukowego Automatyki

Lublin, 25 października 2005

Dnia 25 października 2005 roku odbyło się Zebranie Koła Naukowego Automatyki Politechniki Lubelskiej w sali nr 210 Katedry Automatyki i Metrologii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. W zebraniu uczestniczyło 5 członków KNA (zarząd) i kandydat na członka KNA, który po przeprowadzonym przez prezesa i opiekuna Koła wywiadzie został przyjęty do KNA. W trakcie spotkania powołano nowy Zarząd Koła oraz ustalono wstępnie podstawowe wytyczne odnośnie działalności Koła w roku akademickim 2005/2006. W wyniku przeprowadzonych wyborów powołany został zarząd w składzie:

Prezes Koła: Paweł Sopel - student V roku WEiI, kierunek Elektrotechnika,
V-ce Prezes: Jakub Smoliński - student V roku WEiI, kierunek Elektrotechnika,
V-ce Prezes ds. technicznych: Damian Tomasiak - student V roku WEiI, kierunek Elektrotechnika,
Sekretarz: Kamil Różycki - student V roku WEiI, kierunek Elektrotechnika,
Skarbnik: Rafał Mańkowski - student V roku WEiI, kierunek Elektrotechnika,

Obecni na Zebraniu Założycielskim członkowie Koła Naukowego Automatyki zgłosili następujące projekty działań na rok akademicki 2005/2006:

1. Sterowanie modelem suwnicy za pomocą sterownika C7-621.
2. Sterowanie modelem samochodu za pomocą sterownika S5
3. Montaż kamery na robocie Robi 2003 i stworzenie nowego programu sterowania.
4. Realizacja prostego modelu sieci przemysłowej.
5. Realizacja wizualizacji prostego procesu przemysłowego.
6. Nawiązanie kontaktów z firmami z branży automatyki (seminaria, spotkania, wizyty w ośrodkach badawczych).


podpisano:

Opiekun Koła Naukowego Automatyki:
Dr inż. Adam Kurnicki

Prezes Koła Naukowego Automatyki
Paweł Sopel

Sekretarz Koła Naukowego Automatyki
Kamil Różycki
 

 

 
Copyright © 2007 KNA