Strona główna

Witamy.

Katedra Elektroenergetyki powstała w 1991 r. w wyniku reorganizacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. Do lipca 2019 r. funkcjonowała pod nazwą Katedry Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń. Problematyka zadań badawczych realizowanych w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń wynika głównie ze współpracy z jednostkami sektora energetycznego. Obejmuje ona zagadnienia modelowania sieci elektroenergetycznych, analizę i optymalizację ich stanów, ocenę niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania oraz jakości energii.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko.