Tematyka zajęć - Materiały pomocnicze do zajęć

Idź do spisu treści

Menu główne

Tematyka zajęć

MATEMATYKA DYSKRETNA

MATEMATYKA DYSKRETNA

1. Rachunek zbiorów.
2. Relacja równoważności. Relacja porządku.
3. Funkcje całkowitoliczbowe.
4. Kongruencje i ich zastosowania.
5. Podstawowe pojęcia kombinatoryczne.
6. Techniki zliczania elementów w zbiorach skończonych.
7. Liczby Stirlinga.
8. Liniowe zależności rekurencyjne.
9. Rozwiązywanie rekurencji za pomocą czynnika sumacyjnego.
10. Podstawowe definicje teorii grafów. Reprezentacje macierzowe grafów.
11. Drogi w grafie.
12. Grafy izomorficzne. Grafy spójne.
13. Droga Eulera i Hamiltona.
14. Drzewa.
15. Kolorowanie grafów.

Sylabus przedmiotu

Opis metod, narzędzi i kryteriów do weryfikacji uzyskania efektów kształcenia dla przedmiotu

LITERATURA:
K. A. Ross, Ch. R. B. Wright, Matematyka Dyskretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
R. J. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego