Terminy - Materiały pomocnicze do zajęć

Idź do spisu treści

Menu główne

Terminy

MATEMATYKA DYSKRETNA


Na
zaliczenie poprawkowe i egzamin proszę przynieść:
indeks, kartę egzaminacyjną, długopis i kalkulator „prosty”.
Przypominam, że zgodnie z regulaminem studiów w Politechnice Lubelskiej:

  • przed przystąpieniem do zaliczenia lub egzaminu student ma obowiązek okazać indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć" (§17, p. 6),

  • usprawiedliwieniem nieobecności na zaliczeniu/egzaminie może być wyłącznie choroba lub zdarzenie losowe. Dokument stanowiący podstawę usprawiedliwienia powinien być dostarczony w ciągu 7 dni od daty zaliczenia/egzaminu, osobiście lub pocztą do dziekanatu (§17 p. 7/§21, p. 6 ),

  • w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zaliczeniu/egzaminie student otrzymuje ocenę niedostateczną. (§17 p. 8/§21 p. 7).


Przypominam również, że podczas zaliczenia/egzaminu nie można korzystać z urządzeń cyfrowych i mobilnych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego