Andrzej Sumorek - Home Page

 

Podstawowe miejsce zatrudnienia

 • Politechnika Lubelska

 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 • Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej

 • ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, Polska

 • tel.: (+48 81) 538-4650, (+48) 501-853-296

 • e-mail: sumek@elektron.pol.lublin.pl; a.sumorek@pollub.pl

Historia

 • 1982-1987 Technikum Elektroniczne w Lubartowie

 • 1987-1992 Wydział Elektryczny Politechniki Lubelskiej (PiUEE)

 • 1992-1999 asystent w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej PL

 • 1999-2004 adiunkt w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej PL

 • 2004-2014 adiunkt w Katedrze Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej PL

 • 2014-obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli PL

Publikacje

1994 --------------------------------------------------------------------------------
1. Pietrzyk W., Horyński M., Walusiak S., Sumorek A.: Badanie wpływu naprężeń mechanicznych na zmianę przenikalności dielektrycznej ziarniaków zbóż. 30-Lecie Wydziału Elektrycznego 1964-1994, Wydawnictwa Uczelniane, 1994, s. 147-152.

1995--------------------------------------------------------------------------------
2. Sumorek A., Metrologia, w: Elektrotechnika ogólna w zadaniach (dla nieelektryków), red. Wiktor Pietrzyk, Lublin, Politechnika Lubelska, 1995, s. 113-132.

1996--------------------------------------------------------------------------------
3. Sumorek A., Pietrzyk W.: Wpływ pola elektrycznego na energochłonność suszenia ziarn rzepaku. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, wyd. PAN, 1996, s. 236-240.

1997--------------------------------------------------------------------------------
4. Pietrzyk W., Sumorek A.: Eksperymentalne określenie charakteru sił strykcyjnych. Prace Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, XX SPETO 1997, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń, 21-24.05.1997, s. 133-135.

5. Pietrzyk W., Sumorek A.: Influence of electric field on wheat grain drying. 6th International Conference on Agrophysics, September 15-18, 1997 Lublin. Book of Abstracts, volume 1, s. 132-134.

6. Pietrzyk W., Sumorek A.: Równanie suszenia ciała stałego o kształcie sferoidy wydłużonej. Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji Teorii Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 7-9 IV 1997, s. 127-129.

7. Wójcik W., Sumorek A., Przyłucki S. W., Kotyra A., SmolarzA., Światłowodowy czujnik obciążeń obudów górniczych, W: Światłowody - analiza i zastosowania, red. Waldemar Wójcik, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1997, s. 49-56.

1998--------------------------------------------------------------------------------
8. Pietrzyk W., Sumorek A.: The influence of electric field on the speed of convective removal of water from wheat grain. 3rd International Conference on Physics of Agro and Food Products , Lublin 26-28.05.1998. Book of Abstracts, volume 1, s. 28. [foto]

9. Pietrzyk W., Sumorek A.: Rozwiązanie równania suszenia ciała stałego o strukturze warstwowej. Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji Teorii Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 20-22 IV 1998, s. 439-441.

10. Pietrzyk W., Sumorek A.: Wpływ pola elektrycznego na proces suszenia konwekcyjnego. Prace Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, XXI SPETO 1998, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń, 20-23.05.1998, s. 261-264.[foto]

11. Boguta A., Horyński M., Pietrzyk W., Sumorek A.: The influence of electric field on the kinetics of drying processes. AgEng Oslo 98, International Conference on Agricultural Engineering. Part I, s. 330-331. [foto]

12. Sumorek A., Pietrzyk W., Boguta A., Horyński M.: The influence of electric field and temperature on energy consumption in convective drying process. AgEng Oslo 98, International Conference on Agricultural Engineering. Part I, s. 431-432.

13. Pietrzyk W., Grundas S., Horyński M., Sumorek A.: Wykorzystanie pola elektrostatycznego i ozonu do obniżania energochłonności procesu suszenia ziarna zbóż. Acta Agrophysica PAN, Nr 16, Lublin 1998, monografia, 82 s.

1999--------------------------------------------------------------------------------
14. Sumorek A., Pietrzyk W.: Wspomaganie wymiany masy w procesie suszenia konwekcyjnego za pomocą pola elektrycznego. Prace Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, XXII SPETO 1999, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń, 19-25.05.1999, s. 191-195.

15. Sumorek A., Pietrzyk W.: Uproszczone rozwiązanie równania suszenia kuli o strukturze warstwowej. Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji Teorii Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999, s. 213-215.

16. Nowak P., Pietrzyk W., Sumorek A., Boguta A.: Komputerowe stanowisko do badania wpływu pola elektrycznego na kinetykę procesu wymiany masy. Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji Teorii Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999, s. 217-219.

17. Sumorek A., Walusiak S.: Możliwości przyśpieszania suszenia konwekcyjnego za pomocą pola elektrycznego. Materiały III Środkowoeuropejskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice”, III MSKAE’99, Częstochowa-Poraj, 17-18.09.1999, s. 335-337.

18. Pietrzyk W., Sumorek A.: The grain electric models. International Conference: Trends in Agricultural Engineering, TAE’99, Praha, 15-17.09.1999, s. 630-634.

19. Sumorek A, Pietrzyk W.: The influence of electric field on the energy consumption of convective drying processes. International Conference: Trends in Agricultural Engineering, TAE’99, Praha, 15-17.09.1999, s. 650-654. [foto]

20. Pietrzyk W., Sumorek A: Influence of electric field on wheat grain drying. International Agrophysic, Vol.13, No. 2, 1999, s. 245-250.

21. Sumorek A., Pietrzyk W.: Influence of electrical field on the speed of convective removal of water from wheat grain. International Agrophysics, Vol.13, No.4, 1999, 510-513.

2000--------------------------------------------------------------------------------
22. Nowak P., Sumorek A.: Remote reconfiguration through serial interface in master-slave computer system. V Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Materiały Tom I, ,Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000, s. 361- 363.

23. Sumorek A., W. Pietrzyk: Wpływ wiatru jonowego na kinetykę wymiany masy w procesie suszenia. V Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Materiały Tom II, ,Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000, s. 415- 417.

24. Sumorek A., Pietrzyk W.: The influence of corona wind on the convective wheat grain drying course. Materiały II Zjazdu Naukowego PTA „Agrofizyka dla produkcji roślinnej i przemysłu roślinnego”, Lublin/Dąbrowica, 11-12.09.2000.

25. Pietrzyk W., Sumorek A., Horyński M., M. Ścibisz, S. Walusiak, A. Boguta: Testowanie uzwojenia bifilarnego w procesie filtracji pyłów organicznych. Materiały Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktualne problemy inżynierii rolniczej w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską”, Lublin, 13-14.09.2000.

26. W. Pietrzyk, Sumorek A.: Orientation moment in dielectric permittivity measurements of a single grain. Proceedings of the 2nd International Conference of Young Scientists 2000, Rackova Dolina, Slovenska Republika, 11-13 October 2000, pp. 278-293.

27. M. B. Horyński, A. Sumorek, M. Ścibisz, W. Pietrzyk: Applications of flat bifilar filters in removal of organic particles in agri–food industry. Proceedings of the 2nd International Conference of Young Scientists 2000, Rackova Dolina, Slovenska Republika, 11-13 October 2000, pp. 188-193.

28. Sumorek A.: The increasing of water removing using electric field during convective wheat grain drying Proceedings of the 2nd International Conference of Young Scientists 2000, Rackova Dolina, Slovenska Republika, 11-13 October 2000, pp. 212-217.

2001--------------------------------------------------------------------------------
29. A. Sumorek, W. Pietrzyk: Model filtru bifilarnego dla pyłów organicznych. VI Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom I, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001, ISBN 83-912306-1-9, s. 187-190.

30. A. Sumorek, W. Pietrzyk: Równanie suszenia ciała stałego o strukturze niejednorodnej. Konferencja "Agrofizyka na początku XXI wieku", 14-15.05.2001, Lublin, Polska, Wydawnictwa Naukowe FRNA, 3/2001, ISBN 83-87385-63-8, s.159-160.

31. A. Sumorek: Wpływ pola elektrycznego na konwekcyjne suszenie ziarna zbóż. Acta Agrophysica PAN, Nr 41, Lublin 2001, monografia, ISBN 83-87385-56-5, ss.129.

32. W. Pietrzyk, M. Horyński, A. Sumorek, M. Ścibisz, S. Walusiak, S. Grundas: Uzwojenia bifilarne do odpylania w przemyśle rolno-spożywczym. Acta Agrophysica PAN, Nr 43, Lublin 2001, monografia, ISBN 83-87385-61-3 , ss. 90.

33. A. Masztak, A. Sumorek: Technologia informacyjna w szkole. Podręcznik. Seria wydawnicza „Pod lupą”, Wydawca – Domino, Gdańsk, 2001, ISBN 83-88165-02-X, ss. 302.

34. W. Pietrzyk, A. Sumorek, M. Horyński, M. Ścibisz, S. Walusiak, A. Boguta: Testowanie uzwojenia bifilarnego w procesie filtracji pyłów organicznych. Inżynieria Rolnicza nr 2/2001, Warszawa 2001, s. 309-313.

35. A. Sumorek, W. Pietrzyk: Influence of corona wind on the convective wheat grain drying course. International Agrophysics Vol. 15, No.2, 2001, s. 125-129, ISSN 0236 8722.

36. A.Sumorek, W. Pietrzyk: The Influence of Electric Field on the Energy Consumption of Convective Drying Processes. Agricultural Engineering International: The CIGR Journal of Scientific Research and Development. Manuscript FP 00 017. Vol. III., October 2001.

37. A. Sumorek, M. Horyński, M. Ścibisz: Wykorzystanie pola elektrycznego uzwojenia bifilarnego do filtracji pyłów roślinnych. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze”, AGROLASER 2001, Referaty i doniesienia, Lublin, 26-28.09. 2001, ISBN 83-87385-70-0 s. 174-175.

2002--------------------------------------------------------------------------------
38. Walusiak S., Sumorek A.: Wykorzystanie symulacji komputerowej układów elektronicznych w procesie dydaktycznym. VII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 22-24.04.2002, Wydawnictwo IEP PP, ISBN 83-912306-2-7, Tom II, s. 715-718.

39. Sumorek A., Pietrzyk W.: Wpływ granulacji pyłów organicznych na sprawność filtrów bifilarnych. VII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 22-24.04.2002, Wydawnictwo IEP PP, ISBN 83-912306-2-7, Tom II, s. 749-752. [foto]

40. Sumorek A., Pietrzyk W.: Wpływ napięcia zasilania filtru bifilarnego na skutecznośc usuwania pyłów roślinnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Komitetu Techniki Rolniczej PAN "Agrofizyka w Badaniach Surowców i Produktów Rolniczych", Kraków, 12-13.09.2002, Referaty i doniesienia, ISBN 83-87385-71-9, s. 105-106. [foto]

41. Praca zbiorowa pod red. W. Pietrzyka: Badania naukowe w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej. Acta Agrophysica PAN, Nr 71, Lublin 2002, ss. 77.

42. Praca zbiorowa pod red. W. Pietrzyka: Laboratorium z elektroniki. Wydawnictwa Uczelniane PL, 2002, ss. 194.

2003--------------------------------------------------------------------------------
43. Sumorek A., Pietrzyk W.: Wpływ napięcia zasilania filtru bifilarnego na skuteczność usuwania pyłów roślinnych z powietrza. Acta Agrophysica, 2003, 82, t. I, ISSN 1234-4125, s. 165-175.

44. Sumorek A., Pietrzyk W.: Sterownik programowalny PLC w programie zajęć laboratoryjnych. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2003, Materiały t. II, s. 661–664.

45. Walusiak S., Pietrzyk W., Sumorek A.: Układy przerzutników elektronicznych w badaniach praktycznych i symulacyjnych. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2003, Materiały Tom II, s. 665 - 667.

46. Sumorek A.: Diagram drabinkowy w programowaniu sterowników PLC. Varia Informatica, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Lublin, 2003, s. 171 – 180.

47. Walusiak S., Pietrzyk W., Sumorek A.: Ocena diagnostyczna stanu technicznego pojazdów samochodowych w wybranej stacji diagnostycznej. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Tom 5. Wydawca: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN. 2003, s. 223- 230.

48. Walusiak S., Dziubiński M., Pietrzyk W., Sumorek A.: Badanie niezawodności elementów wyposażenia elektrycznego samochodów. Teka Komisji Naukowo-Poblemowej PAN o/Kraków, Zeszyt Nr 26-27, Kraków 2003, s. 499-506.

49. Sumorek A., Horyński M., Pietrzyk W.: Wykorzystanie właściwości elektrycznych ziarniaków i ich frakcji przemiałowych w elektrotechnologiach. Acta Agrophysica PAN nr 93, t. II, ISSN 1234-4125, Lublin 2003.

50. Sumorek A., w: Laboratorium z elektrotechniki, red. Wiktor Pietrzyk, rozdz.: Badanie silnika trójfazowego klatkowego zasilanego z przemiennika częstotliwości (s. 141-151), Ochrona przeciwporażeniowa (s. 125-140), Silniki jednofazowe (s. 169-180), Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003.

2004--------------------------------------------------------------------------------
51. Buczaj M., Walusiak S., Sumorek A., Pietrzyk W.: Zastosowanie komputerowych programów symulacyjnych do tworzenia wirtualnych stanowisk laboratoryjnych. IX Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2004, Materiały t. II, s. 651–654.

52. Sumorek A., Pietrzyk W.: Programmable logic controller in students' laboratory training. Monograph "Computer applications in electrical enginnering". t. II, ISBN 83-912306-6-X, Poznań 2004, p. 661-670.

53. Sumorek A.: Rozproszony system plików - niezawodna metoda dystrybucji zasobów plikowych. Systemy i sieci komputerowe. Polskie Towarzystwo Informatyczne. ISBN 83-920406-0-0, Lublin 2004, s. 23-33.

54. Sumorek A., Pietrzyk W.: The Influence of Corona Wind on the Convective Drying Course. Physics and Chemistry of Solid State. V.5, No 2, 2004, p.142-146.

2005--------------------------------------------------------------------------------
55. Sumorek A.: Windows Server Update Services - bezpieczna i szybka aktualizacja programów. Varia Informatica. Obliczenia i technologie. Polskie Towarzystwo Informatyczne. Lublin 2005. ISBN 83-920406-7-8, s. 119-128.

56. Sumorek A.: Awarie elementów systemu Dfs a dostęp do zasobów plikowych. Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań 2005. ISBN 83-922049-2-1, s. 5–6.

57. Sumorek A., Pietrzyk W.: Electrostatic bifilar deduster for organic dust removing. Proceedings of the 4th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation" (NEET'2005). Zakopane 2005. ISBN 83-87414-87-5, pp. 166-168.

2006--------------------------------------------------------------------------------
58. Sumorek A., Pietrzyk W.: Podnoszenie współczynnika wymiany masy procesu suszenia konwekcyjnego za pomocą pola elektrycznego. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Tom 8. Wydawca: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2006, s. 204- 210.

59. Sumorek A.: Podnoszenie bezpieczeństwa stacji roboczych i ograniczanie obciążenia łącz internetowych za pomocą wewnętrznych serwerów aktualizujących. Materiały XI Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN oraz IEEE Poland Section "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań 2006. ISBN 83-922049-2-1, s. 13–15.

60. Sumorek A., Pietrzyk W.: Electrostatic Bifilar Deduster for Organic Dust Removing. Physics and Chemistry of Solid State. v.7, No 1, 2006, ISSN 1729-4428, p.152-156.

2007--------------------------------------------------------------------------------
61. Sumorek A., Buczaj M.: Wirtualizacja środowiska systemu operacyjnego. Proceedings of XIIth Conference ZKwE'2007 "Computer Applications in Electrical Engineering" uder the auspices of Electrical Enginnering Committee of Polish Academy of Sciences and IEEE - Poland Section, Poznan, April 16-18, 2007. ISBN 978-83-923978-4-7, pp. 339–340.

62. Buczaj M., Sumorek A.: Simulation of motor vehicles instrument panels in LabVIEW environment. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. Vol. 7, 2007, pp. 51-58.

2008--------------------------------------------------------------------------------
63. Sumorek A., Ścibisz M., Pietrzyk W., Horyński M.: Filtr bifilarny. Przegląd elektrotechniczny Vol. 2008, Nr 3, ss. 289 - 291.

64. Skierucha W., Wilczek A., Horyński M., Sumorek A.: Determination of electromechanical properties of dusts obtained from cereal grain. Transactions of the ASABE, Vol. 51(1).

65. Pietrzyk W. (red.), Sumorek A. - rozdziały 7, 8.: Elektrofiltr bifilarny do usuwania pyłów pochodzenia roślinnego, monografia, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin, 2008, ISBN-13: 978-83-60489-10-9.

2009--------------------------------------------------------------------------------
66. Styła S., Sumorek A.: Wybrane przypadki diagnostyki akumulatorów ołowiowych stosowanych w samochodach osobowych. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Tom 11. Wydawca: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN. 2009, ss. 180-187.

67. Sumorek A.: The influence of granulation of dust on efficiency of bifilar winding. Proceedings of the 6th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation" (NEET'2009). Zakopane 2009. ISBN 978-83-7497-074-7, p. 129.

2010--------------------------------------------------------------------------------
68. Sumorek A., Buczaj M.: Przyszłość magistrali Local Interconnect Network. Motrol - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, t. 12, s. 145-157.

69. Sumorek A.: Safe Communication Among Vehicle Sub-Assemblies on the Basis of the Embedded Functions of CAN Protocol. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. X, s. 432-439.

70. Sumorek A.: The Influence of Granulation of Dust on Efficiency of Bifilar Winding. Przegląd Elektrotechniczny 7/2010, s. 238-240.

71. Sumorek A.: Zróżnicowanie parametrów elektrycznych sygnałów protokołu CAN w pojazdach, Logistyka 6/2010, s. 3263-3272.

72. Buczaj M., Sumorek A.: Wirtualny system nadzoru sterujący pracą systemu sygnalizacji włamania i napadu. Motrol - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 12, s. 46-53.

2011--------------------------------------------------------------------------------
73. Sumorek A.: Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach. Logistyka 3/2011, s. 2583-2592.

74. Buczaj M., Sumorek A.: The Use of LabView Environment for Supervisionof the Building System Controlling the Climatic and Technical Parameters in Farm Rooms. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa vol. XI, ISSN 1641-7739, s. 18-28.

75. Sumorek A., Buczaj M.: The Problems in Fibre Optic Communication in the Communication Cystems of Vehicles. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa vol. XI, ISSN 1641-7739, s. 363-372.

76. Sumorek A., Pietrzyk W.: Sterowanie dostępem węzłów mechatronicznych do sieci informacyjnych pojazdów. MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 13, s. 290-301.

77. Sumorek A.: Porównanie testerów uniwersalnych i dedykowanych w diagnozie pojazdu. Logistyka 6/2011, s. 3591-3600.

2012--------------------------------------------------------------------------------
78. Sumorek A.: Możliwość wykorzystania funkcji protokołów komputerowych w sieci komunikacyjnej pojazdu. Logistyka 3/2012, ISSN 1231-5478, s. 2137-2141.

79. Sumorek A., Buczaj M.: New elements in vehicle communication ”Media Oriented Systems Transport” protocol. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. Vol. 12, No 1, ISSN 1641-7739, s.275-279.

80. Sumorek A.: Problemy detekcji uszkodzeń podzespołów mechatronicznych pojazdów. TTS – Technika Transportu Szynowego nr 9/2012, ISSN 1232-3829, str. 1187-1195.

81. Wróbel K., Styła S., Sumorek A.: Use of GIS systems in the construction of hydraulic model of networks. Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 2012, Vol. I, No 2, str. 63-67. ISSN 2084-5715.

82. Sumorek A.: Problemy usuwania uszkodzeń urządzeń elektroniki pojazdowej – wybrany przypadek. MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Vol. 14, No 5, str. 135-141. ISSN 1730-8658.

2013--------------------------------------------------------------------------------
83. Sumorek A.: The comparison of potential use of electric filters with bifilar winding and discharge filters. Przegląd Elektrotechniczny, 2013, nr 3b, vol. 89, s. 267-269.

84. Sumorek A., Buczaj M., Horyński M., Boguta A., Styła S.: Dobór języka programowania kontrolera PLC. TTS Technika Transportu Szynowego, 2013, nr 10, s. 2319-2329.

85. Horyński M., Styła S., Boguta A., Buczaj M., Sumorek A.: Model energooszczędnej instalacji domowej w warunkach budownictwa wiejskiego. Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, nr 1, vol. 15, s. 47-52.

86. Buczaj M., Sumorek A., Buczaj A.: Program platform aiding PTZ cameras operator work in CCTV system- improvement in the scope of functionality and ergonomics of system use. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2013, nr 1, vol. 13, s. 23-30.

87. Boguta A., Horyński M., Styła S., Sumorek A.: 5 Regeneracja akumulatorów zasadowych z wykorzystaniem ładowarek impulsowych. Motrol. Motoryzacja I Energetyka Rolnictwa, 2013, nr 1, vol. 15, s. 7-10.

88. Styła S., Boguta A., Sumorek A., Horyński M., Buczaj M.: Symulacja układów bezpieczeństwa czynnego pojazdów samochodowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, nr 1, vol. 15, s. 143-148.

89. Sumorek A.: Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeździe. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013, nr 3, s. 371-377.

90. Buczaj M., Sumorek A., Horyński M., Styła S.: Wykorzystanie środowiska LabVIEW w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZ. TTS - Technika Transportu Szynowego, 2013, nr 10, s. 1613-1623.

91. Sumorek A.: Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej. TTS - Technika Transportu Szynowego, 2013, nr 10, s. 2505-2513.

2014--------------------------------------------------------------------------------
92. Sumorek A.: Elektrotechnologie wspomagające przetwarzanie materiałów dielektrycznych. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, vol. 4, nr 2, Center of Innovation and Technology Transfer of Lublin Scientific and Technology Park, ISSN 2083-0157, s. 11-12.

93. Sumorek A.: Komunikacja Machine-to-Machine. Logistyka 3/2014, ISSN 1231-5478, s. 6061-6069.

94. Sumorek A., Buczaj M.: Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW, Logistyka 3/2014, ISSN 1231-5478, s. 6070-6079.

95. Sumorek A. ...
 

 

 

aktualizowano 19.10.2014