Złącza systemach 24 V
Modele zasilane z instalacji 24 V stanowią specyficzną grupę, więc postanowiłem je wydzielić z całości.Becker
model: Marathon MCS BE5250 (24V)

złącze ISO

A: zasilanie B: głośniki, wyjścia liniowe C: zmieniacz
1. - 1. wyjście 24 V po załączeniu 1. -
2. - 2. masa 2. -
3. - 3. R 3. masa audio
4. +24 V na stałe 4. R- 4. wyjście +15 V
5. sterowanie anteną 5. L 5. wyjście +5 V
6. podświetlenie 6. L- 6. masa BUS
7. +24 V po stacyjce 7. wyjście liniowe R 7. BUS
8. masa 8. wyjście liniowe L 8. ?
  9. ?
10. ?

Złącze tunera i video

styk sygnał
1 masa
2 szyna danych (?)
3 5 V
4 wejście audio R (video)
5 wejścia audio L (video)
6 szyna danych (?)
7 wejście audio (tuner) ?
8 wejście audio (tuner) ?
9 masa

Złącze mikrofonów i zewnętrznego audio

styk sygnał
1 -
2 masa
3 wejście mikrofon 3
4 wejście mikrofon 2
5 wejście mikrofon 1
6 -
7 -
8 masa
9 wejście audio L (external)
10 wejście audio R (external)
11 -
12 aktywacja mikrofon 1 (masa)
13 wyjście zasilania
14 aktywacja mikrofon 2 (masa)
15 aktywacja mikrofon 3 (masa)
Brak jest opisu jeszcze kilku styków (np. czujnik temperatury). Brak też jest opisu elementów współpracujących.

Blaupunkt
zestaw autobusowy składający się z:
radia z odtwarzaczem: SQR08, RDR01 lub SQR01
przedwzmacniacza z mikserem: BCA08 lub BCA08 TA
końcówki mocy BPA80 (4 kanałowy) lub BPA120 (6 kanałowy)
opcjonalnie przedwzmacniacz oraz końcówka mocy może być zastąpiona zintegrowanym wzmacniaczem z mikserem BCA48
rok wprowadzenia ok. 1988, zmiany 1990

BCA08TA

styk złącze A (do BPA) złącze B (do SQR lub RDR) złącze C (VCP i monitor)
1 +15 V po załączeniu antena masa załączenie 1
2 +15 V po załączeniu wejście antena (tylko TA) załączenie 2
3 masa zasilania masa zasilania załączenie 1
4 masa zasilania masa zasilania załączenie 2
5 załączenie +15 V po załączeniu  
6 +15 V na stałe +15 V po załączeniu
7 wyjście L- (COCKPIT) masa
8 wyjście L+ (COCKPIT) masa audio (TAPE)
9 wyjście R- (COCKPIT) wejście MIC (?)
10 wyjście R+ (COCKPIT) masa audio (RADIO)
11 masa audio załączenie wejścia (?)
12 wyjście L- (CABIN) wejście L (TAPE)
13 wyjście L+ (CABIN) wejście L (RADIO)
14 wyjście R- (CABIN) wejście R (TAPE)
15 wyjście R+ (CABIN) wejście R (RADIO)
16 - -

Oprócz tych złącze są trzy złącza mikrofonów, złącze wejścia AUX oraz złącze cinch wejścia sygnału audio z odtwarzacza video.

Złącze mikrofonu::

styk sygnał
1 audio +
2 załączenie
3 masa
4 audio -

Złącze AUX:

styk sygnał
1 -
2 masa
3 wejście audio L
4 -
5 wejście audio R
6 -
7 -
8 wyjście 12 V


Blaupunkt
zestaw autobusowy składający się z:
radia z odtwarzaczem: RDR05
przedwzmacniacza z mikserem: BCA05
końcówki mocy BPA2480 (4 kanały) lub BPA24120 (6 kanałów)
opcjonalnie przedwzmacniacz oraz końcówka mocy może być zastąpiona zintegrowanym wzmacniaczem z mikserem BCA46
rok wprowadzenia ok. 1996

BCA05

styk złącze A (do BPA) złącze B (do RDR) złącze C (VCP i mikrofon) złącze D (telefon i NVP)
1 +15 V po załączeniu SCL załączenie VCR -
2 +15 V po załączeniu SDA załączenie mikforonu kierowcy -
3 masa zasilania masa zasilania załączenie VCR sterowanie NVP
4 masa zasilania masa zasilania załączenie mikrofonu kierowcy masa sterowania NVP
5 załączenie +15 V po załączeniu   wyciszenie telefonem
6 +15 V na stałe +15 V po załączeniu masa wyciszenia telefonem
7 wyjście L- (COCKPIT) DK/WT  
8 wyjście L+ (COCKPIT) masa audio (TAPE)
9 wyjście R- (COCKPIT) wejście MIC
10 wyjście R+ (COCKPIT) masa audio (RADIO)
11 masa audio załączenie wejścia MIC
12 wyjście L- (CABIN) wejście L (TAPE)
13 wyjście L+ (CABIN) wejście R (RADIO)
14 wyjście R- (CABIN) wejście R (TAPE)
15 wyjście R+ (CABIN) wejście L (RADIO)
16 - -

Oprócz tych złącze są dwa złącza mikrofonów, złącze wejścia audio CD, sterowania CD, pilota przewodowego oraz złącze cinch wejścia sygnału audio z odtwarzacza video.

Złącze mikrofonu::

styk sygnał
1 audio +
2 załączenie
3 masa
4 audio -

Złącze AUX - wejście CD audio:

styk sygnał
1 -
2 masa
3 wejście audio L
4 -
5 wejście audio R
6 -
7 -
8 wyjście 12 V

Złącze sterownika BCA-R06:

styk sygnał
1 SDA
2 masa
3 SCL
4 -
5 -
6 -
7 wyjście 15V

Złącze interfejsu sterowania zmieniacza płyt CD:

styk sygnał
1 -
2 załączenie CD
3 wyjście danych
4 masa
5 masa
6 wejście danych

Złącze w module tunera radiowego oraz odtwarzacza kaset RDR05

A: zasilanie B: głośniki C: komunikacja z BCA05
1. - 1. wyjście R (TAPE) 1. SDA
2. pilot 2. masa 2. SCL
3. masa pilota 3. wyjście R (RADIO) 3. masa
4. - 4. masa (TAPE/RADIO) 4. masa
5. sterowanie anteny (12 V) 5. wyjście L (RADIO) 5. +14 V
6. podświetlenie 6. masa (TAPE/RADIO) 6. +14 V
7. +15 V po załączeniu 7. wyjście L (TAPE) 7. DK/WT
8. masa 8. masa 8. -
  9. -
10. -
Zamiast modelu RDR05 można podłączyć SQR08, SQR01 lub RDR01 ale nie będzie wtedy obsługi komunikatów drogowych oraz wyświetlania funkcji obsługiwanych przez BCA05.

Blaupunkt
model radia: Coach CRC41, Coach CRD41, około 2001

A: zasilanie B: głośniki C1: wyjścia liniowe
1. - 1. wyjście liniowe R (regulowane) 1. wyjście liniowe L (radio - stały poziom)
2. - 2. masa wyjścia liniowego R 2. wyjście liniowe R (radio - stały poziom)
3. - 3. R+ 3. masa wyjść liniowych
4. +24 V po stacyjce 4. R- 4. wyjście liniowe L (kaseta/CD - stały poziom)
5. sterowanie anteny (12 V) 5. L+ 5. wyjście liniowe R (kaseta/CD - stały poziom)
6. podświetlenie 6. L- 6. wyjście +12 V po załączeniu (do CCA)
7. +24 V na stałe 7. wyjście liniowe L (regulowane) C2: telefon
8. masa 8. masa wyjścia liniowego L 7. telefon audio +
  8. masa telefon
9. sterowanie telefonem
10. -
11. -
12. -
C3: zmieniacz płyt CD
13. CD Data In
14. CD Data Out
15. wyjście +24 V na stałe
16. wyjście +12 V po załączeniu
17. masa
18. masa audio
19. wejście audio L (CD)
20. wejście audio R (CD)
Jako opcja może być podłączony wzmacniacz Coach Control Amplifier CCA41 oraz zmieniacz płyt CD model CDC-A08-T.

Blaupunkt
Zestaw składa się z:
przedwzmacniacza (CCU01),
wyświetlacza systemu z odtwarzaczem kaset (CCX01),
wzmacniacza mocy (CPA81 lub CPA121).
Może być uzupełniony o monitor kontrolny CLX01 oraz nawigację z modułem TMC.

model: CCU01 CD

A: zasilanie B: mikrofon, wyjścia audio D: mikrofon, wyjścia audio
1. CAN L 1. wyjście audio R (CABIN) 1. wyjście R (radio)
2. CAN masa 2. masa wyjścia (CABIN) 2. wyjście mikrofon
3. CAN H 3. wyjście audio L (CABIN) 3. wyjście L (radio)
4. wejście +12 V po załączeniu 4. wyjście audio mikrofon 4. masa wyjścia (radio)
5. sterowanie anteny 5. wyjście audio R (COCKPIT) 5. wyjście załączenia mikrofonu
6. wyjście audio mikrofonu 1 6. masa mikrofon 6. masa mikrofonu
7. +12 V na stałe 7. wyjście audio L (COCKPIT) 7. załączenie MAS
8. masa 8. masa audio (COCKPIT) 8. wyjście R (CD)
  9. wyjście L (CD)
10. masa (CD)
C1: - C2: monitor CLX01 C3: do drugiej części CCX01
1. - 7. masa 13. CAN H
2. - 8. wyjście video 14. CAN L
3. - 9. wyjście video mapy 15. wyjście +12 V
4. - 10. kamera wyjście/wejście 16. masa
5. - 11. - 17. CAN masa
6. - 12. - 18. masa (kaseta)
  19. wejście L (kaseta)
20. wejście R (kaseta)

model: CCX01

A: zasilanie B: wyjście kaseta C1: wyjście kaseta
1. CAN L 1. - 1. wyjście R (kaseta)
2. masa CAN 2. - 2. wyjście L (kaseta)
3. CAN H 3. wyjście R (kaseta) 3. masa (kaseta)
4. - 4. masa (kaseta) 4. -
5. - 5. wyjście L (kaseta) 5. -
6. podświetlenie 6. masa (kaseta) 6. -
7. wejście +12 V 7. - C2: pilot
8. masa 8. - 7. pilot (L0)
  8. pilot (IN2)
9. pilot (L1)
10. pilot (N0)
11. pilot (L2)
12. pilot (IN1)
C3: sterowanie
13. CAN H
14. CAN L
15. wyjście 12 V
16. -
17. masa CAN
18. masa (kaseta)
19. -
20. -


MAN
model radia: CC24V, CD24V (Blaupunkt)

A: zasilanie B: głośniki C1: wyjścia liniowe
1. CAN H 1. - 1. wyjście liniowe L
2. masa CAN 2. - 2. wyjście liniowe R
3. CAN L 3. R+ 3. masa wyjść liniowych
4. +24 V po stacyjce 4. R- 4. -
5. sterowanie anteny (12 V) 5. L+ 5. -
6. podświetlenie 6. L- 6. wyjście +12 V po załączeniu
7. +24 V na stałe 7. - C2: telefon
8. masa 8. - 7. telefon audio +
  8. masa telefon
9. sterowanie telefonem
10. -
11. -
12. -
C3: zmieniacz płyt CD
13. CD Data In
14. CD Data Out
15. -
16. wyjście +12 V po załączeniu
17. masa
18. masa audio
19. wejście audio L (CD)
20. wejście audio R (CD)

MAN
model radia: 2446 (Blaupunkt) ok. 1998
oraz IVECO TRC 2446 RDS

A: zasilanie B: głośniki C: telefon
1. - 1. wyjście liniowe R 1. -
2. masa pilota 2. wyjście liniowe R masa 2. -
3. wejście pilota 3. głośnik FR+ 3. -
4. +24V po stacyjce 4. głośnik FR- 4. wyciszenie telefonem
5. sterowanie anteny (12 V) 5. głośnik FL+ 5. -
6. podświetlenie (24V) 6. głośnik FL- 6. -
7. +24V na stałe 7. wyjście liniowe L 7. -
8. masa 8. wyjście liniowe L masa 8. -
  9. -
10. -

MAN
model radia: 2446 TIM (Blaupunkt) ok. 1998

A: zasilanie B: głośniki C: zmieniacz CD, AUX, telefon
1. pilot MVP 1. wyjście liniowe R 1. wejście R AUX
2. wejście pilota 2. wyjście liniowe R masa 2. wejście L AUX
3. masa pilota 3. głośnik FR+ 3. masa (CD)
4. +24V po stacyjce 4. głośnik FR- 4. wyciszenie telefonem
5. sterowanie anteny (12 V) 5. głośnik FL+ 5. masa AUX
6. podświetlenie (24V) 6. głośnik FL- 6. załączenie (CD)
7. +24V na stałe 7. wyjście liniowe L 7. DATA (CD)
8. masa 8. wyjście liniowe L masa 8. CLOCK (CD)
  9. wejście audio (Video)
10. masa audio (Video)


Mercedes Benz
model radia: Sound 2024, Sound 4024, Sound 6024 (Blaupunkt) ok. 1996
oraz Scania 24V (2446)

A: zasilanie B: głośniki C: zmieniacz CD, AUX, telefon
1. wejście odbiornika pilota (6024) 1. wyjście liniowe R 1. wejście R AUX (6024)
2. masa pilota 2. wyjście liniowe R masa 2. wejście L AUX (6024)
3. - 3. głośnik FR+ 3. masa CDC
4. +24V na stałe 4. głośnik FR- 4. wyciszenie telefonem
5. sterowanie anteny (12 V) 5. głośnik FL+ 5. masa AUX (6024)
6. podświetlenie (24V) 6. głośnik FL- 6. załączenie (CD) (6024)
7. +24V po stacyjce 7. wyjście liniowe L 7. DATA (CD) (6024)
8. masa 8. wyjście liniowe L masa 8. CLOCK (CD) (6024)
(6024) - tylko Sound 6024 9. wejście audio (video)
10. masa audio (video)
Modele te są przeznaczone do montażu w samochodach ciężarowych oraz autokarach z inastalacją 24V. Co ciekawe sterowanie osprzętu (antena automatyczna) jest na 12 V. Ponieważ kierowca ma do dyspozycji zwykle tylko dwa głośniki to w radiu jest standardowo końcówka mocy tylko o dwóch wyjściach. Do dyspozycji są dwa wyjścia liniowe, które po zastosowaniu wzmacniacza zewnętrznego dadzą nam pozostałe dwa kanały. O ile sterowanie zmieniacza (tylko w Sound 6024) wygląda na standardowego Blaupunkta to nie wiem czy nie różni się od standardowego właśnie możliwością pracy na napięciu 24V. Pilot na podczerwień jest jako opcja - posiada tylko 6 klawiszy do obsługi podstawowych funkcji.


Renault
model radia: RDS 24 VI (Blaupunkt) ok. 1998
oraz Volvo RDS24 (Blaupunkt) ok. 2001

A: zasilanie B: głośniki C: pilot
1. - 1. - 1. -
2. - 2. - 2. -
3. - 3. głośnik R+ 3. -
4. +24 V na stałe 4. głośnik R- 4. masa (ekran)
5. sterowanie anteny 5. głośnik L+ 5. pilot (L0)
6. podświetlenie (24V) 6. głośnik L- 6. pilot (IN2)
7. +24V po stacyjce 7. - 7. pilot (L1)
8. masa 8. - 8. pilot (IN0)
  9. pilot (L2)
10. pilot (IN 1)

Renault
model radia: Premium (Blaupunkt) ok. 2001

A: zasilanie B: głośniki C: -
1. BUS (+) 1. - 1. -
2. BUS (-) 2. - 2. -
3. - 3. głośnik R+ 3. -
4. +24 V na stałe 4. głośnik R- 4. -
5. - 5. głośnik L+ 5. -
6. - 6. głośnik L- 6. -
7. +24V po stacyjce 7. - 7. -
8. masa 8. - 8. -
  9. -
10. -

Powrót do spisu kabli