Adres kontaktowy

Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Zakład Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej
ul. Nadbystrzycka 38A
20-618 LUBLIN
tel.: +48 81   53-84-299
fax: +48 81   53-84-299 / 525-46-01
e-mail: we.kike@pollub.pl

 

Szybko do celu

Studia podyplomowe
Systemy sterowania
i nadzoru w budynkach

Koło Naukowe
Xenon
witryna WWW
Studia II-go stopnia
Kierunek: Elektrotechnika
Specjalność: Inteligentne Technologie w Elektrotechnice
Koło Naukowe Elektrycznych Systemów Inteligentnych
Zordon
witryna WWW
Informacje bieżące
Zakładu
Facebook
Koło Naukowe Technik Zabezpieczenia Mienia
Sabotaż
witryna WWW

 

 

Historia (w skrócie)

Katedra Elektrotechniki Ogólnej została powołana z dniem 1 października 1991 roku w ramach reorganizacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. Na stanowisko kierownika został powołany prof. dr hab. inż. Wiktor Pietrzyk.

Charakter prowadzonej działalności spowodował, że w dniu 22 stycznia 2004 roku Katedra Elektrotechniki Ogólnej została przekształcona w Katedrę Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej. W okresie X 2012 - IX 2014 zadania p.o. kierownika pełnił dr inż. Andrzej Sumorek.
Z dniem 1 października 2014 Katedra weszła jako Zakład Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej w skład Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii. Kierownikiem Zakładu jest dr inż. Marek Horyński.

 

 

W ramach realizowanego na uczelni toku studiów, pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i zaocznych dla studentów wydziałów: Elektrotechniki i Informatyki, Mechanicznego, Budownictwa i Architektury, Inżynierii Środowiska oraz Podstaw Techniki.

 

Pracownicy Katedry
Od lewej: mgr inż. Jacek Majcher, dr inż. Stanisław Walusiak, prof. dr hab. inż. Wiktor Pietrzyk, techn. Mirosław Kowalczyk, mgr Katarzyna Burak, dr inż. Andrzej Sumorek, dr inż. Marek Horyński, dr inż. Marcin Buczaj, dr inż. Artur Boguta, mgr inż. Sebastian Styła (foto. 2010)

 

Inne serwery

Strona domowa Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Strona domowa Politechniki Lubelskiej


aktualizowane 11-10-2014