Instytut Agrofizyki

Pracownicy Zakładu Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej zajmując się tematyką leżącą na styku kilku dziedzin prowadzą współpracę z pracownikami Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

Instytut Agrofizyki   Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
  ul. Doświadczalna 4
  20-236 Lublin
  tel.: (+48 81) 74 450 61
  fax: (+48 81) 74 450 67

Owocem współpracy jest monografia naukowa stworzona przez pracowników Instytutu Agrofizyki (prof. Stanisław Grundas) i Politechniki Lubelskiej (prof. W.Pietrzyk, dr M.Horyński i dr A.Sumorek) zatytułowana:

Wykorzystanie pola elektrostatycznego i ozonu do obniżania energochłonności procesu suszenia ziarna zbóż. 
Acta Agrophysica PAN, Nr 16, Lublin 1998
.

 

 Program "Leonardo da Vinci"

Cel projektu

Stworzenie modułu kształcenia zawodowego dla inżynierów oraz dla studentów, który byłby stosowany w czasie ich praktyk zawodowych. W pracach nad modułem biorą udział partnerzy z Polski, Niemiec i Holandii. Nowy moduł ma wpłynąć na podniesienie poziomu kształcenia studentów w dziedzinie elektrotechniki w związku z dynamicznym rozwojem rynku pracy oraz integracją z Unią Europejską.

Temat projektu

Intensyfikacja rozwoju systemu szkolenia praktycznego w ramach zawodowych praktyk studenckich w sektorze elektrotechniki ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na określone kwalifikacje zawodowe

Osoba odpowiedzialna za komunikację

Dr inż. Marek B. Horyński 

 

Więcej informacji na temat projektu nr PL/99/2/09112/PI/II.1.1.c/FPC programu "Leonardo da Vinci"


aktualizowane 06.03.2005 / dla IE 5.x / 800x600