XXIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 
MKM ' 97

Politechnika Lubelska 
Wydział Elektryczny 
Katedra Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej 
ul. Nadbystrzycka 38 A 
20-618 LUBLIN Zapraszamy na strony
XXIX Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM ' 97
która odbyła się we wrześniu 1997 r. w Nałęczowie.

 
 
Na stronie tej umieszczone są informacje dotyczące naszej konferencji (niektóre już nieaktualne, historyczne -:) :