Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologi

Niezalogowany
Zaloguj


Podstawy Automatyki - Laboratorium

Zajęcia zdalne

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego zmienia się harmonogram wykonywania ćwiczeń oraz warunki ich wykonywania i oceniania
Organizacja zajęć
 1. Harmonogram ćwiczeń  [Pobierz]. Terminy odróbkowe oraz zaliczeniowe zostały przeniesione na koniec semestru.
 2. Zgodnie z zaleceniem Dziekana zajęcia zdalne powinny odbywac się w terminach zajęć tradycyjnych
 3. W czasie planowych zajęć będę on-line. Będę odpowiadał na maile w miarę możliwości na bieżąco
 4. Na wydziale uruchomiona jest platforma moodle do nauczania zdalnego (moodle.cs.pollub.pl). Jedną w funkcji jest czat. Można z niego korzystać w czasie zajęć. Wg informacji z dziekanatu wszyscy studenci będą mieli załozone automatycznie konta w w/w systemie.
 5. Zajęcia zdalne rozpoczynamy zatem w piątek 20.03.2020r o godz. 8.30
 6. Studenci zobowiązani sa do wykonywania poszczególnych ćwiczeń zgodnie z instrukcją sporządzoną do tradycyjnych zajęć oraz dodatkowymi wytycznymi wynikającymi z pracy zdalnej
 7. Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie oraz dostarczają indywidualne sprawozdania
 8. Sprawozdania proszę dostarczać w wersji elektronicznej w postaci pliku w formacie PDF na mój służbowy adres email
 9. Temat maila ma być zgodny ze wzorcem: PA_XXXX_YY_DDDD.DD.DD gdzie XXXX-nr indeksu studenta, YY nr ćwiczenia, DDDD.DD.DD - data wykonania ćwiczenia (nie sprawozdania) w formacie rok.miesiąc.dzień
 10. Sprawozdanie będzie traktowane jako oddane w terminie jeśli zostanie wysłane przed datą i godziną rozpoczęcia kolejnych planowych zajęć (tak jak w przypadku tradycyjnych sprawozdań)
 11. W przypadku pytań, wątpliwości można a nawet należy kontaktowac się droga mailową także w terminach poza zajęciami. Czas odpowiedzi może być wtedy nieco dłuższy.
 12. W zakładce Dla studentów po wybraniu przedmiotu PA Lab. można będzie na bieżąco śledzić swoje wyniki. Dostęp wymaga zalogowania. Dane do logowania wyślę do starosty grupy.
 13. W zakładce Dla studentów po wybraniu przedmiotu PA Lab.będzie dostępny harmonogram wykonywania ćwiczeń z przydzielonymi konkretnymi zadaniami dla poszczególnych osób oraz dodatkowe pliki niezbędne do pracy zdalnej

Organizacja zajęć
 1. Harmonogram ćwiczeń  [Pobierz]
Regulaminy i zasady odrabiania ćwiczeń
 1. Regulamin BHP obowiązujący w laboratoriach KAiM [Pobierz]
 2. Regulamin odrabiania zajęć w laboratoriach KAiM [Pobierz]
 3. Skrócone zasady odrabiania ćwiczeń [Pobierz]
Sprawozdania
 1. Wskazówki dotyczące wykonania sprawozdania [Pobierz]
 2. Wskazówki dotyczące wykonania sprawozdania z wykorzystaniem komputera [Pobierz]
Wymogi dotyczące sprawozdań
Każde sprawozdanie będzie oceniane wieloetapowo.
 1. Ocena formalna (warunki konieczne do przyjęcia sprawozdania)
  1. Protokół (zamieszczony na końcu każdej instrukcji) stanowiący stronę tytułową sprawozdania i zawierający:
   1. Czytelnie i prawidłowo wypełnioną tabelę nagłówkową tj. zawierającą:
    1. Wpisaną poprawną datę wykonania ćwiczenia oraz zaznaczenie terminu: planowy/odróbkowy
    2. Wpisany numer oraz temat ćwiczenia
    3. Wpisany numer zespołu
    4. Zaznaczenie/wyróżnienie autora sprawozdania
    5. Podpisy wszystkich członków zespołu ćwiczeniowego
   2. Wypełnione przez prowadzącego tabele opisujące stopień realizacji zadań przewidzianych dla danego ćwiczenia
  2. Wnioski zamieszczone na końcu sprawozdania
  3. Wydruk dwustronny
  4. Zszyte wszystkie kartki stanowiące sprawozdanie
 2. Ocena merytoryczna (warunki konieczne do zaliczenia sprawozdania)
  1. Wykonanie wszystkich etapów zawartych w instrukcji lub zleconych przez prowadzącego
  2. Prawidłowość wykonania ćwiczenia
  3. Poprawność obliczeń, wykresów
  4. Własne komentarze do wyników, wykresów
 3. Ocena poziomu edytorskiego (warunki mające wpływ na wysokość oceny)
  1. Poprawność podpisów oraz numeracja tabel i wykresów
  2. Poprawność wykresów (punkty połączone krzywymi: aproksymacja/interpolacja) oraz opisów osi (wielkość i jednostka)
Instrukcje do ćwiczeń
Seria 1
 1. Identyfikacja obiektów regulacji [Pobierz]
 2. Wspomagana komputerowo synteza układów przełączających [Pobierz]
 3. Analiza i synteza ciągłego układu automatycznej regulacji metodą symulacji komputerowej [Pobierz]
 4. Badanie dyskretnego w czasie układu regulacji [Pobierz]
Seria 2
 1. Regulacja Regulacja dwupołożeniowa [Pobierz]
 2. Układ sterowania binarnego z modułem logicznym LOGO! [Pobierz]
 3. Układ sterowania binarnego realizacja z realizacja za pomocą sterownika SIMATIC S7-200 [Pobierz]
 4. Sterowanie logiczne na bazie sterownika PLC oraz modelu windy (instrukcja+dokumentacja do programu)[Pobierz]IP: 34.200.218.187 (ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com)                 ver.: 1.1