Główne Menu
· Strona Główna
· Pracownicy
· Dydaktyka
· Badania
· Współpraca
· Pokazy
· KNE NiA
· Linki

Napisz do Nas
· Sekretariat Katedry
      tel. (48) (81) 53-81-338

Nasz Adres
Katedra Napędów
Elektrycznych
Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki
i Informatyki
ul.Nadbystrzycka 38a
20-618 Lublin

tel. (48) (81) 53-81-341
tel/fax: (48) (81) 53-81-342

 
Działalność naukowo-badawcza
 
 

    Badania prowadzone są w ramach następującej problematyki:

  • analiza i synteza zautomatyzowanych układów napędu elektrycznego,
  • układy energoelektroniczne,
  • układy napędowe dźwigów osobowych,
  • sterowanie rozproszone w napędach dźwigowych, zastosowanie protokołu CAN,
  • monitorowanie i diagnozowanie układów napędu elektrycznego,
  • układy napędu elektrycznego współpracujšce z niekonwencjonalnymi źródłami energii,
  • wykorzystanie energii wiatru i energii słonecznej,
  • wybrane problemy sterowania współczesnymi układami napędu elektrycznego jak na przykład: komputerowa symulacja układów sterowania, zastosowanie sieci neuropodobnych i mikroprocesorów, zastosowania logiki rozmytej w sterowaniu,
  • matematyczne metody oceny i wyboru układów napędu elektrycznego z uwzględnieniem parametrów technicznych i ekonomicznych.

    Oprócz tego Katedra sprawuje opiekę nad działalnością badawczą w ramach
Koła Naukowego Elektryków "Napęd i Automatyka"
zrzeszającego studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i wymianš doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod kontroli i diagnozowania układów napędowych oraz przetwarzaniem energii wiatru i Słońca na energię elektryczną.

  
 
 
  
 
Strony najlepiej oglądać za pomocą przeglądarki IE 4.0 lub nowszej w rozdzielczości 1024 x 768