SEPik

czołowy obrazek

Kilka słów o nas

        Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Politechnice Lubelskiej, jest organizacją o charakterze naukowo-badawczym stanowiącym dobrowolne zrzeszenie studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz studentów, których działalność wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także tych zainteresowanych działalnością Studenckiego Koła SEP.Nasze cele:

- zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu elektrotechniki
- organizowanie konferencji naukowych
- organizowanie spotkań z teoretykami i praktykami
- utrzymywanie kontaktów z innymi kołami naukowymi
- poszerzanie wiedzy, kultury zawodowej

- integrowanie środowiska elektryków
- inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej, we wszystkich specjalnościach elektryki i działalnościach pośrednich
- propagowanie rozwoju z wykorzystaniem elektrotechnik