SEPik

czołowy obrazek

Prezes Koła: Wojciech Jarzyna
Sekretarz: Henryk Niedzwiadek
Skarbnik: Gustaw Świerczyński
Członek: Kazimierz Szpatowicz


Prezes Sekcji Studenckiej: Michał Targoński
Skarbnik Sekcji Stud.: Agata Gierczyk
V-ce Prezes Sekcji Stud.: Łukasz Bielecki
V-ce Prezes Sekcji Stud.: Mirosław Brudkowski


Skład komisji rewizyjnej
Przewodniczący: Henryk Kaproń
Członek: Henryka Danuta Stryczewska