SEPik

czołowy obrazek
Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Lubelski oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Lublinie ogłaszają

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

ELEKTRYKA i INFORMATYKA
Termin składania prac upływa z dniem 20.02.2009r. Prace oceniać będą Komisje powołane przez SEP oraz PTI

Do zgłoszonych prac dyplomowych prosimy załączać:

1. Opinię Promotora
2. Opinię Recenzenta
3. Inne opinie - w szczególności jeżeli praca wykonywana była dla potrzeb przemysłu.

Prace dyplomowe na konkurs ELEKTRYKA prosimy składać w sekretariatach:
a) Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych (Nadbystrzycka 38A, pok 112a lub 111),
b) Instytutu Informatyki (Nadbystrzycka 36B, "Pentagon", pok. S118),
c) Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (Nadbystrzycka 38A, pok.E411).

Z poważaniem

Prezes Koła Zakładowego SEP przy Politechnice Lubelskiej Dr hab. inż. Wojciech Jarzyna w.jarzyna@pollub.pl
Prezes Koła Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego Dr inż. Marek Miłosz marekm@pluton.pol.lublin.pl