Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologi

Niezalogowany
Zaloguj


Informacje


mgr inż. Dariusz Kuś

Elektrotechnika Automatyka i Regulacja Automatyczna - Laboratorium

W zakładce Dla studentów sa dostępne aktualne pliki z wynikami kartkówek oraz ocenami za sprawozdania.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2018.01.17 22:30


Mechatronika Teoria i Technika Sterowania - ćwiczenia

W zakładce Dla studentów sa dostępne pliki z wynikami kolokwium nr 2.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2018.01.17 11:30


Elektrotechnika Automatyka i Regulacja Automatyczna - Laboratorium

W zakładce Dla studentów sa dostępne aktualne pliki z wynikami kartkówek oraz ocenami za sprawozdania.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2018.01.14 19:10


UWAGA!!!

Mechatronika Teoria i Technika Sterowania - ćwiczenia

W dniu 2018.01.15 odbędzie się kolokwium nr 2.

Dodano: 2017.11.12 12:00


Mechatronika Teoria i Technika Sterowania - ćwiczenia

Uaktualnione pliki z listami obecności oraz ocenami za aktywność na zajęciach są dostępne tutaj

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

UWAGA!!!

Osoby, które mają niebecności wykazane w kolumnie "Nieob. do odr." (jest to liczba nieobecności ponad dopuszczalny limit) proszę o zapoznanie się z treścią punktów 2, 3 i 4 dokumentu "Zasady odrabiania ćwiczeń, oceniania, warunki uzyskania zaliczenia" dostępnego tutaj oraz zastosowoanie się do opisanych tam wymagań.

Dodano: 2018.01.10 09:00


Mechatronika Teoria i Technika Sterowania - laboratorium

W zakładce Dla studentów sa dostępne pliki z wynikami kolokwium nr 1.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2017.12.12 12:15


UWAGA!!!

Elektrotechnika Automatyka i Regulacja Automatyczna - Laboratorium

Nastąpiła zmiana harmonogramu wykonywania ćwiczeń.
Ćwiczenie nr 5 "Regulacja impulsowa " zostało zastąpione ćwiczeniem nr 6 "Regulacja dwupołożeniowa".
Aktualny harmonogram oraz instrukcje dostępne są Tutaj

Dodano: 2017.12.04 08:10


Mechatronika Teoria i Technika Sterowania - ćwiczenia

W zakładce Dla studentów sa dostępne pliki z wynikami kolokwium nr 1.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2017.11.28 22:10


Mechatronika Teoria i Technika Sterowania - Laboratorium

W zakładce Dla studentów sa dostępne aktualne pliki z wynikami wejściowek, kolokwiów oraz ocenami za sprawozdania.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2017.11.19 20:00


Elektrotechnika Automatyka i Regulacja Automatyczna - Laboratorium

Nastąpiła zmiana planu zajęć. Szczególnie dotyczy to laboratorium AiRA. Aktualny plan Przejdź

Dodano: 2017.10.06 20:30


Aktualny tygodniowy rozkład zajęć jest dostępny Tutaj

Dodano: 2017.10.03 19:00
IP: 54.227.6.156 (ec2-54-227-6-156.compute-1.amazonaws.com)                 ver.: 1.1