Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologi

Niezalogowany
Zaloguj


Informacje


mgr inż. Dariusz Kuś

Elektrotechnika Automatyka i Regulacja Automatyczna - Laboratorium

W zakładce Dla studentów są dostępne aktualne pliki z wynikami kartkówek oraz ocenami za sprawozdania.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2020.01.19 13:32


Mechatronika Podstawy Automatyzacji - Laboratorium

Od dn. 10.01.2020r. zajęcia z w/w przedmiotu odbywające się w laboratorium C502
zostają przeniesione do laboratorium E14 (budynek WEiI, poziom punktu xero).

Dodano: 2020.01.13 12:37


Mechatronika Teoria i Technika Sterowania - Laboratorium

W zakładce Dla studentów są dostępne wstępne wyniki kolokwium 1.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2019.12.09 22:27


Elektrotechnika Automatyka i Regulacja Automatyczna - Laboratorium

W zakładce Dla studentów są dostępne aktualne pliki z wynikami kartkówek oraz ocenami za sprawozdania.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2019.12.15 10:52


Mechatronika Teoria i Technika Sterowania - ćwiczenia

W zakładce Dla studentów są dostępne wstępne wyniki kolokwium 1.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2019.12.01 16:20


Elektrotechnika Automatyka i Regulacja Automatyczna - Laboratorium

W zakładce Dla studentów są dostępne aktualne pliki z wynikami kartkówek oraz ocenami za sprawozdania.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2019.11.26 17:45


Elektrotechnika Automatyka i Regulacja Automatyczna - Laboratorium

Nastąpiła zmiana planu zajęć. Szczególnie dotyczy to laboratorium AiRA. Aktualny plan Tutaj

Dodano: 2019.10.03 00:30


Tygodniowy rozkład zajęć w semestrze zimowym roku akademiskiego 2019/20 jest dostępny Tutaj

UWAGA!
W/w plan może jeszcze ulec zmianie.

Dodano: 2019.09.30 16:15