Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologi

Niezalogowany
Zaloguj


Informacje


mgr inż. Dariusz Kuś

Mechatronika Teoria i Technika Sterowania - ćwiczenia

W zakładce Dla studentów są dostępne wstępne wyniki kolokwium 1.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2019.12.01 16:20


Elektrotechnika Automatyka i Regulacja Automatyczna - Laboratorium

W zakładce Dla studentów są dostępne aktualne pliki z wynikami kartkówek oraz ocenami za sprawozdania.

UWAGA!
Dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Dane logowania były udostępnione na zajęciach.

Dodano: 2019.11.26 17:45


Elektrotechnika Automatyka i Regulacja Automatyczna - Laboratorium

Nastąpiła zmiana planu zajęć. Szczególnie dotyczy to laboratorium AiRA. Aktualny plan Tutaj

Dodano: 2019.10.03 00:30


Tygodniowy rozkład zajęć w semestrze zimowym roku akademiskiego 2019/20 jest dostępny Tutaj

UWAGA!
W/w plan może jeszcze ulec zmianie.

Dodano: 2019.09.30 16:15