Dr hab. inż. Paweł Pijarski, Prof. Uczelni

Zdjęcie: 
Stanowisko: 
Profesor Uczelni
Telefon: 
(81) 538 47 38
Pokój: 
206
Opis: 

Paweł Pijarski jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej o specjalności elektroenergetyka. Studia magisterskie ukończył w 2004 roku, jako najlepszy student na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na kierunku Elektrotechnika i został wyróżniony Medalem Politechniki Lubelskiej. W 2004 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, które ukończył w 2008 roku. Od 2005 roku pracuje w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń. W czerwcu 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Praca doktorska została wyróżniona. W maju 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Jego zainteresowania naukowe związane są z analizą warunków pracy i planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego, a także heurystycznymi metodami optymalizacji. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji o tej tematyce, a także wielu prac naukowo-badawczych dla przemysłu oraz instytucji związanych z elektroenergetyką. Posiada doświadczenie w prowadzeniu różnych form zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, zajęcia laboratoryjne). Za działalność naukową i organizacyjną kilkukrotnie był nagrodzony nagrodą Rektora PL.