Pracownicy

Pracownicy

W skład Katedry Elektroenergetyki wchodzą następujące osoby:

Nazwisko i Imię

Stanowisko

E-mail

Pokój

Telefon

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Kierownik katedry

p.kacejko@pollub.pl

206

(81) 538 47 35

Dr hab. inż. Piotr Miller, prof. uczelni

Profesor uczelni

p.miller@pollub.pl

206

(81) 538 47 37

Dr inż. Sylwester Adamek

Adiunkt

s.adamek@pollub.pl

206

(81) 538 47 38

Dr inż. Robert Jędrychowski

Adiunkt

r.jedrychowski@pollub.pl

206

(81) 538 47 38

Dr hab. inż. Paweł Pijarski, prof. uczelni

Profesor uczelni

p.pijarski@pollub.pl

206

(81) 538 47 38

Dr inż. Zbigniew Połecki

Starszy Wykładowca

z.polecki@pollub.pl

215

(81) 538 47 41

Dr inż. Marek Wancerz

Starszy Wykładowca

m.wancerz@pollub.pl

206

(81) 538 47 36

Dr inż. Michał Wydra

Adiunkt

m.wydra@pollub.pl

206

(81) 538 47 38

Mgr inż. Klara Janiga

Asystent

k.janiga@pollub.pl

215

(81) 538 47 41

Mgr inż. Sławomir Bednarczyk

Starszy referent techniczny

s.bednarczyk@pollub.pl

209

(81) 538 47 39

Mgr inż. Wojciech Frąckiewicz

Główny specjalista

w.frackiewicz@pollub.pl

18

(81) 538 47 32

Mgr Monika Jusiak

Specjalista

m.jusiak@pollub.pl

208

(81) 538 43 60