Działalność naukowa

Zakres prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych katedry:

 • analiza oddziaływania na system elektroenergetycznych instalacji wytwórczych i odbiorczych przewidzianych do przyłączenia (ekspertyzy przyłączeniowe),
 • analiza stanów ustalonych, nieustalonych i awaryjnych w sieciach wysokiego, średniegoi niskiego napięcia,
 • dobór nastawień układów automatyki zabezpieczeniowej obiektów elektroenergetycznych wszystkich rodzajów,
 • pomiar i analiza jakości energii dostarczanej odbiorcom z sieci elektroenergetycznej,
 • konsultacje w zakresie problemów technicznych i ekonomicznych związanych z budową i eksploatacją odnawialnych źródeł energii,
 • pomiar jakości oświetlenia w pomieszczeniach wewnętrznych i na terenach otwartych,
 • badania niezawodności działania i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, ochrony odgromowej, obiektów zagrożonych wybuchem, pomiary elektryczności statycznej w zakładach przemysłowych,
 • budowa i wdrażanie systemów informatycznych wspomagających prace eksploatacyjne i projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych.

Dodatkowo wykonujemy następujące kursy i szkolenia:

 • cyfrowe układy automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki elektroenergetycznej,
 • rozproszone źródła energii w systemie elektroenergetycznym,
 • informatyka w elektroenergetyce.

Wykaz prac badawczych zrealizowanych w katedrze, w latach 1996 - 2011: