Egzaminy dyplomowe

Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego należy spełnić następujące wymagania:

Mając gotową pracę dyplomową należy:

  • uzgodnić z sekretarzem komisji egzminacyjnej proponowany termin obrony,
  • conajmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony złożyć do dziekanatu indeks (wraz z kompletem zaliczeń),
  • dostarczyć do sekretarza komisji egzaminacyjnej:

- dwa egzemplarze pracy dyplomowej w twardej oprawie z załączoną i podpisaną płytą CD/DVD. Nośnik winien zawierać pracę dyplomową  w formie cyfrowej (np. doc, docx, pdf, odt) oraz pozostałe materiały (np. zrealizowany program komputerowy, kod źródłowy),

- jeden egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie klejonej (nie bindowanej), wydrukowanej dwustronnie wraz z kopią nośnika opisanego powyżej.

Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych dyplomant może przystąpić do egzaminu. Podczas obrony sprawdzana będzie znajomość zagadnień zarówno z zakresu pracy dyplomowej jak i elektroenergetyki.

W skład oceniającej komisji egzaminacyjnej w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń wchodzą następujące osoby: