Dr hab. inż. Piotr Miller Prof. Uczelni

Zdjęcie: 
Stanowisko: 
Profesor Uczelni
Telefon: 
(81) 538 47 37
Pokój: 
206
Opis: 

Dr hab. inż. Piotr Miller jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej (specjalność: Systemy Elektroenergetyczne). W roku 1990 podjął pracę na Uczelni najpierw jako asystent stażysta, a następnie asystent (1991 r.), adiunkt (2000 r.) a obecnie adiunkt ze stopniem naukowym dr hab. (od 2014 r.).

Pracując w Politechnice Lubelskiej uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych (2000r.), a następnie stopień doktora habilitowanego (2014 r.). Jest autorem 68 prac publikowanych. Wyniki swoich prac prezentował na światowych kongresach i konferencjach, m.in. w Słowenii i Wielkiej Brytanii. Za swoje osiągnięcia otrzymał nagrodę Rektora (2001r.).

W latach 1995 - 2010 pełnił funkcję kierownika Wydziałowego Laboratorium Komputerowego, które pod jego kierownictwem działało i rozwijało się oferując pracownikom i studentom dostęp do sieci wydziałowej i Internetu (także dostęp bezprzewodowy). W latach 2003-2005 uczestniczył w pracach Komisji Rady Wydziału ds. Dydaktycznych.

Dr hab. inż. Piotr Miller brał udział w realizacji wielu prac naukowo badawczych. Liczba prac realizowanych z jego udziałem już dawno przekroczyła setkę.

Był m.in. głównym wykonawcą grantu KBN Nr 134/T10/96/10, pt. „Wykorzystanie technik analizy obiektowej i programowania obiektowego do racjonalizacji metod i algorytmów analizy stanu systemu elektroenergetycznego” w latach 1996-1998.

W 1996 roku uczestniczył w realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ-09-03, pt. „Analiza i adaptacja komputerowego systemu EMS dla potrzeb sterowania polskim systemem elektroenergetycznym” w ramach Konsorcjum Politechnik (Gdańskiej, Śląskiej i Warszawskiej).

W latach 1993-1995 współuczestniczył w realizacji projektu TEMPUS JEP 3026, który był połączony z dwoma trzytygodniowymi stażami naukowymi w Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Durham).

W latach 2009 – 2012 współuczestniczył w realizacji projektu rozwojowego N R01 0021 06/2009 p.t. „Układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych w warunkach ograniczonych możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych”.

Dr hab. inż. Piotr Miller jest współautorem licznego oprogramowania komputerowego z dziedziny analizy technicznej sieci systemów elektroenergetycznych. Programy ZWPC, SHORTS, EKWIW, UNIDATA, PARALIN, MODLIN, DAZA, SHCData, SCC, SCC Industrial oraz AsPro i SynchroSoft wdrożone zostały w takich firmach i instytucjach jak: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Energoprojekt Kraków SA, Energoprojekt Katowice SA, Instytut Elektroenergetyki, MEGADEX SA, Tauron Dystrybucja SA oraz ENEA SA. Oprogramowanie to jest także wykorzystywane w procesie dydaktycznym realizowanym na Politechnice Lubelskiej.

Dr hab. inż. Piotr Miller działa aktywnie w strukturach Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Niemal od początku istnienia Konferencji Naukowo-Technicznej „Rynek Energii Elektrycznej” organizowanej przez SEP od 1994 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą brał udział w pracach organizacyjnych konferencji. W 1995 roku podjął współpracę z Komitetem Organizacyjnym tej konferencji (obsługa informatyczna konferencji), w 1998 był już członkiem Komitetu Organizacyjnego, natomiast od 2008 roku także członkiem Rady Programowej konferencji.