Dr inż. Michał Wydra

Zdjęcie: 
Stanowisko: 
Adiunkt
Telefon: 
(81) 538 47 38
Pokój: 
206
Opis: 

Michał Wydra jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej o specjalności inżynierskie zastosowania informatyki. W 2002 roku podjął pracę jako asystent w Katedrze Automatyki i Metrologii, a od 2008 pracuje w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń.

W swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z  modelowaniem dynamiki jednostek wytwórczych i ich współpracy z siecią elektroenergetyczną, jakością energii elektrycznej oraz estymacją stanu systemów elektroenergetycznych. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „ Algorytm sterowania blokiem gazowo-parowym wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe” . Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych i naukowo-technicznych, opracowań i ekspertyz wykonanych dla instytucji przemysłowych związanych z energetyką. W był współautorem wniosku a latach 2009-2012 był menedżerem projektu i jednym z głównych realizatorów pracy badawczo-rozwojowej N R01 0021 06 pt. Układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych w warunkach ograniczonych możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest promotorem prac inżynierskich i magisterskich oraz członkiem komisji egzaminów dyplomowych.