Dr inż. Robert Jędrychowski

Zdjęcie: 
Stanowisko: 
Adiunkt
Telefon: 
(81) 538 47 38
Pokój: 
206
Opis: 

Robert Jędrychowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego, kierunek Elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka. Studia ukończył w 1994 r.. W tym samym roku podjął pracę zawodowa w Politechnice Lubelskiej. Pracę rozpoczął na stanowisku technicznym jako administrator wydziałowej sieci komputerowej, a następnie jako asystent w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, z którą związany jest do dnia dzisiejszego. W roku 2004 uzyskał stopień doktora i został nominowany na stanowisko adiunkta. W tym czasie współpracuje również z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu baz danych i sieci komputerowych.

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z instalacjami elektrycznymi i automatyką budynkową, telemechaniką oraz systemami sterowania i nadzoru w elektroenergetyce, elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową oraz sieciami inteligentnymi. Jest autorem wielu publikacji naukowych o tej tematyce. Uczestniczył w wielu pracach naukowo-badawczych realizowanych dla przemysłu oraz krajowych spółek elektroenergetycznych.  Brał również udział w projektach naukowo badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Brał udział w licznych konferencja naukowych krajowych i międzynarodowych.

W ramach swych obowiązków zawodowych uczestniczył w modernizacji laboratorium oraz programu przedmiotu Instalacje i oświetlenie elektryczne. Opracował  od podstaw pogram wykładu i laboratorium przedmiotu Teletechnika w elektroenergetyce. Opracował  od podstaw pogram wykładu, ćwiczeń i laboratorium przedmiotu Sieci inteligentne. Jest odpowiedzialny za przebieg procesu dydaktycznego dla tych przedmiotów.

Jest sekretarzem Komisji Dyplomowej działającej przy Katedrze. Był promotorem wielu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.