Dr inż. Sylwester Adamek

Zdjęcie: 
Stanowisko: 
Adiunkt
Telefon: 
(81) 538 47 38
Pokój: 
206
Opis: 

Sylwester Adamek jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej o specjalności elektroenergetyka. W 2001 roku podjął pracę, jako asystent w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Obecnie jest zatrudniony jako adiunkt.  

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pracy sieci elektrycznych, modelowanie systemów elektroenergetycznych, analizy pracy źródeł wytwórczych, bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych oraz eksploatacji i pomiarów w elektroenergetyce. Jest współautorem 27 krajowych i zagranicznych publikacji o tej tematyce, a także ponad 50 prac naukowo – badawczych  zrealizowanych na zamówienie różnych podmiotów. Brał udział w realizacji 6 projektów badawczych. W ramach realizacji zajęć dydaktycznych prowadził wykłady, ćwiczenia i laboratoria z bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, elektroenergetyki, elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, eksploatacji i pomiarów w elektroenergetyce oraz instalacji elektrycznych i układów zasilania. Ponadto prowadził zajęcia dla studentów programu Erasmus z przedmiotu Power System Analysis oraz brał udział w organizacji kursów i warsztatów szkoleniowych dla różnych podmiotów z zakresu generacji rozproszonej, elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i bezpieczeństwa w elektroenergetyce.