Instalacje i oświetlenie elektryczne

Rodzaj i rok studiów Rodzaj zajęć
EINS IV, EIST III W, L

Laboratorium

Prowadzący:

 • dr inż. Robert Jędrychowski
 • dr hab. inż. Paweł Pijarski
 • dr inż. Michał Wydra
 • mgr inż. Klara Janiga

Uwagi:

 • Ćwiczenia 3-12 odbywają się w sali E18
 • Ćwiczenia 1 i 2 odbywają się w sali E207
Plan zajęć laboratoryjnych

Tydzień

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Zespół

Numer ćwiczenia wg wykazu

I

wprowadzenie

1

2

3

4

5

6

7

termin
odróbkowy, zaliczenie

8

9

10

11

12

termin
odróbkowy, zaliczenie

II

1

2

4

5

6

7

3

9

10

11

12

8

III

1

2

5

6

7

3

4

10

11

12

8

9

IV

1

2

6

7

3

4

5

11

12

8

9

10

V

1

2

7

3

4

5

6

12

8

9

10

11

Literatura:

 • Instrukcje laboratoryjne do ćwiczeń.
 • Normy PN-ICE 60364, PN-84 E-02033, PN-EN 12464-1:2002
 • Bąk J., Pabijańczyk W.:Podstawy techniki świetlnej, Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994 r.
 • Bąk J. Poradnik projektowania elektrycznego oświetlenia ogólnego wnętrz, COSIW SEP, Warszawa 1973.
 • Technika Świetlna, Praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1998 r.
 • Markiewicz H.:Instalacje elektryczne, Warszawa 2003 r.

Pierwsza seria:

 1. Projekt oświetlenia w pomieszczeniu biurowym.
 2. Projekt instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym.
 3. Badanie lamp wyładowczych.
 4. Sterowanie oświetleniem.
 5. Wyznaczenie rozkładu widmowego mocy promienistej źródła promieniowania oraz określenie jego temperatury barwnej.
 6. Badanie instalacji niskiego napięcia. Załączniki dodatkowe (zał_1,zał_2,zał_3).
 7. Badanie selektywności działania bezpieczników i wyłączników instalacyjnych.

Druga seria:

 1. Badanie lamp fluorescencyjnych.
 2. Pomiar natężenia oświetlenia i luminancji.
 3. Układy połączeń instalacji elektrycznych.
 4. Badanie wyłączników różnicowo prądowych.
 5. Model sterowania instalacji elektryczną z wykorzystaniem technologii EIB.