Teletechnika w energetyce

Rodzaj i rok studiów Rodzaj zajęć
EMST I EE W, L

Laboratorium

Prowadzący:

 • dr inż. Robert Jędrychowski
 • dr inż. Michał Wydra
Plan zajęć laboratoryjnych

Tydzień

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Zespół

Numer ćwiczenia wg wykazu

I

wprowadzenie

1

2

3

4

5

6

termin
odróbkowy, zaliczenie

7

8

9

10

11

12

termin
odróbkowy, zaliczenie

II

1

3

4

5

6

2

8

9

10

11

12

7

III

1

4

5

6

2

3

9

10

11

12

7

8

IV

1

5

6

2

3

4

10

11

12

7

8

9

V

1

6

2

3

4

5

11

12

7

8

9

10

Obowiązkowo dla wszystkich ćwiczeń wymagana jest znajomość następującego dokumentu: Adresowanie IP

Pierwsza seria:

 1. Wykorzystanie sterownika stacyjnego EX MST2 do zarządzania obiektem elektroenergetycznym (instrukcja).
 2. Łącza fizyczne asynchronicznej transmisji danych – komunikacji za pomocą łączy RS 232, RS 422, RS 485 oraz pętli światłowodowej (instrukcja)
 3. Konfiguracja sieci Ethernet w układzie przełączanym - konfiguracja urządzeń aktywnych, usługi dodatkowe (VLAN, routing). (instrukcja).
 4. Sterowanie i konfiguracja zabezpieczenia Ex_BEL (instrukcja).
 5. Układy pomiarowo-rozliczeniowe (instrukcja).
 6. Konfiguracja urządzenia RTU wykorzystującego DNP3 do współpracy ze sterownikiem MST2 (instrukcja).

Druga seria:

 1. Diagnostyka sterowników komunikacyjnych (instrukcja).
 2. Realizacja funkcji telemechniki rozproszonej dla małych obiektów elektroenergetycznych z wykorzystaniem modułów sterujących (instrukcja).
 3. Rejestracja zakłóceń w sieci elektroenergetycznej (instrukcja).
 4. Zastosowanie łączy bezprzewodowych do sterowania i archiwizacji danuch - konfiguracja i wykorzystanie układów pracy urządzeń (instrukcja oraz instrukcja2).
 5. Monitorowanie działania urządzeń IED (instrukcja).
 6. Wykorzystanie stacji dyspozytorskiej WindEx do zarządzania obiektem elektroenergetycznym z telemechaniką rozproszoną (instrukcja).