.O mnie

.Publikacje

.Prace dyplomowe

.Dla dyplomantów

.Dla studentów

.Programy

.Konferencje

.Zdjęcia

.Linki

Wykaz nie jest kompletny, ta strona jest w trakcie tworzenia !

26. Pawłowski E. - Komputerowy system do sprawdzania częstościomierzy cyfrowych. VI Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK'2003, Waplewo 26-29 maja 2003, wyd. Instutut Podstaw Elektroniki WAT, Warszawa 2003, ISBN 83-89399-00-8, tom II, str.79-84. wersja elektroniczna w pliku PDF (174 kB) Get Acrobat File

25. Pawłowski E., Referowski L., Świsulski D. - Sprawdzanie częstościomierzy cyfrowych w układzie z odbiornikiem częstotliwości wzorcowej DCF77. III Seminarium Naukowe Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE'2002, Częstochowa-Złoty Potok, 27-29 maja 2002, opublikowane w: Przegląd Elektrotechniczny, Nr 5s'2002, rok LXXVII, Wyd. SIGMA NOT Sp. z o.o., ISSN 033- 2097, str. 163-167.

24. Pawłowski E. - Cyfrowe przetwarzanie sygnału przetwornika obrotowo-impulsowego. VII Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE 2002, Rzeszów, 5 - 8 czerwiec 2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 83-7199-214-9, tom 1, str. 313 - 318. wersja elektroniczna w pliku PDF (463kB) Get Acrobat File

23. Pawłowski E. - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów próbkowanych nierównomiernie. Join IMEKO TC-1 &XXXIV MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12.09.2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 83-7085-648-9, str. 175-182. wersja elektroniczna w pliku PDF (227kB) Get Acrobat File

22. Pawłowski E. - Pomiary małych częstotliwości w obecności zakłóceń. Konferencja Naukowo-Techniczna Podstawowe Problemy Metrologii PPM'01, Ustroń 7-9 maja 2001, Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, seria: Konferencje, nr 3/2001, str.281-290. wersja elektroniczna w pliku PDF (211kB) Get Acrobat File

21. Pawłowski E. - Wspomagane komputerowo sprawdzanie generatorów częstotliwości wzorcowych. V Szkoła-Konferencja "Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK ' 2001", Rynia k/Warszawy, 21-24 maja 2001, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Podstaw Elektroniki, Wyd. SOWA Sp. Z o.o., ISBN 83-913409-1-0.

20. Pawłowski E. - Analiza widmowa w systemach pomiarowych z częstotliwościowym nośnikiem informacji. Krajowy Kongres Metrologii KKM 2001, Warszawa 24-27 czerwca 2001, Politechnika Warszawska 2001.

19. Pawłowski E. - Spectrum analysis of measuring signals in sensors circuits witch frequency output. Optoelectronic and Electronic Sensors IV, 06/13-06/16/00 Gliwice, Poland, SPIE Proceedings Vol. 4516, ISBN 0-8194-4239-9, pp. 181-186, pub. August 2001.

18. Pawłowski E., Świsulski D., Winiecki W. - Nauczanie systemów pomiarowych w polskich uczelniach technicznych. XXXIII MKM 2001, Łódź - Arturówek 11-13 września 2001, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 886, Elektryka-zeszyt 98, str. 133-142, ISSN 0374-4817.

17. Pawłowski E. - Przyrządy wirtualne w pomiarach magnetycznych. Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Polska Akademia Nauk VI Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Kielce, 2000r. str. 281-290. wersja elektroniczna w pliku PDF (310 kB) Get Acrobat File

16. Pawłowski E. - Analiza widmowa sygnałów pomiarowych w układach czujników z wyjściem częstotliwościowym. Polska Akademia Nauk Konferencja COE`2000 Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne, Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 2000r. str. 427-432

15. Pawłowski E. - Odbiór radiowych sygnałów częstotliwości wzorcowych i ich zastosowania. Materiały konferencyjne XXXII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów, Rzeszów, 2000r. tom 2, str. 479-486

14. Pawłowski E. - Zastosowania algorytmów DSP do pomiarów częstotliwości sygnałów. IV Szkoła-Konferencja "Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK ' 99", Rynia k/Warszawy, 7-10 czerwca 1999, Wyd. BILGRAF S.C.

13. Pawłowski E. - Uczenie i weryfikacja sztucznej sieci neuronowej w układzie testera jakości wyrobu. XXXI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM '99, Białystok, 7-10 września 1999, Wyd. Politechniki Białostockiej1999r.

12. Świsulski D. Pawłowski E. Porzeziński P. - Metoda zliczania zależnego w pomiarach i rejestracji prędkości obrotowej. Część 1-Zasada pomiaru. Elektronizacja nr 11 / 1999, wyd. Sigma NOT, Warszawa 1999r.str. 14-17.

11. Świsulski D., Pawłowski E., Porzeziński P. - Metoda zliczania zależnego w pomiarach i rejestracji prędkości obrotowej. Część 2-Oprogramowanie układu obrotomierza. Elektronizacja nr 12 / 1999, wyd. Sigma NOT, str. 5-7.

10. Jasik J.R., Pawłowski E., - Pomiary częstotliwości chwilowej sygnałów impulsowych. Pomiary Automatyka Kontrola nr 2 / 1998, wyd. SIMPress, Warszawa 1998r, str. 38-41.

9. Pawłowski E. - Przetwornik napięcie-częstotliwość w układzie ilorazowym. V Konferencja Naukowa: Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE' 98, Jurata 10-13.05.1998, Politechnika Gdańska 1998r, tom II, str.675-678. wersja elektroniczna referatu w pliku PDF (756kB) Get Acrobat File wersja elektroniczna folii do prezentacji w pliku PDF (861kB) Get Acrobat File

8. Jasik J.R., Pawłowski E., Wesołowski W., Zawadzki A. - Sprawdzanie przeliczników wskazujących do ciepłomierzy. XXX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM '98, Szczecin - Międzyzdroje 2-4.09.1998, Politechnika Szczecińska 1998r, str.273-280.

7. Pawłowski E. - Układ do ciągłego pomiaru temperatury uzwojenia silnika prądu przemiennego. Krajowy Kongres Metrologii KKM '98", Gdańsk 15-18.09.1998, Politechnika Gdańska 1998r, Tom 4, str.217-224.

6. Jasik J.R., Pawłowski E - Komputerowe sprawdzanie przeliczników wskazujących do ciepłomierzy dla celów legalizacji. IV Konferencja Naukowo-Techniczna: Rynek Energii Cieplnej REC ‘98, Nałęczów 19-21.11.1998, Wydawnictwo Rynek Energii, Lublin 1998r.

5. Jasik J.R., Pawłowski E. - Wspomagane komputerowo pomiary częstotliwości chwilowej sygnałów impulsowych. III Szkoła-Konferencja "Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK ' 97", Zegrze k/Warszawy, 19-22 maja 1997, Wydział Wydawniczy WSOWŁ Zegrze 1997, str. 25-30.

4. Jasik J.R., Matejko G, Pawłowski E - Wagowa obróbka sygnałów w wielokanałowym systemie pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji XXIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM ' 97, Politechnika Lubelska, Nałęczów 10-12 IX 1997, Druk: baCCarat, ISBN 83-907308-1-2, Lublin 1997r, str. 115-121

3. Pawłowski E. - Wykorzystanie karty przetwornika A/C w Laboratorium Komputerowych Systemów Pomiarowych. VII cykl seminariów "Zastosowanie komputerów w dydaktyce ZKwD ' 97", Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, oddział w Gdańsku, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1997, str.45-52

2. Jasik J.R., Matejko G., Pawłowski E. - Wirtualny wielokanałowy system pomiarowy. Elektronizacja Nr 3/97, ISSN 0138.0826, 1997 r., str.5-8.

1. Pawłowski E. - XXIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM ' 97 . Pomiary Automatyka Kontrola nr 12 / 1997, wyd. SIMPress, Warszawa.