.O mnie

.Publikacje

.Prace dyplomowe

.Dla dyplomantów

.Dla studentów

.Programy

.Konferencje

.Zdjęcia

.Linki

Uwagi ogólne do prac dyplomowych


UWAGA !!! Wykaz tematów prac dyplomowych przygotowanych przez wszystkich pracowników Katedry Automatyki i Metrologii znajduje się w gablocie przy Sekretariacie Katedry (drugie piętro, pok. E-315). Poniżej podane są jedynie tematy proponowane przeze mnie. Liczba tematów prac które mogą być podjęte u każdego z pracowników Wydziału w roku akademickim jest ograniczona. Aby ułatwić studentom wybór, liczba przygotowanych tematów prac dyplomowych jest większa i nie wszystkie tematy będą mogły być realizowane w bieżącym roku. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły należy omawiać z opiekunem pracy. Aktualną Procedurę podejmowania tematów prac dyplomowych, obowiązujące terminy i inne wymogi formalne proszę sprawdzić w dziekanacie.

Wybierając temat pracy dyplomowej proszę pamiętać, że podstawowym zadaniem w każdej pracy dyplomowej jest jej napisanie i obronienie. Dlatego radziłbym unikać tematów, których brzmienie jest zupełnie niezrozumiałe. Najlepiej jeśli dyplomant jeszcze przed rozmową z opiekunem może na podstawie tematu pracy wyobrazić sobie jej cel, zakres i zadania do wykonania. Należy pamiętać, że zgodnie z regulaminem studiów na napisanie i obronienie pracy dyplomowej przewidziano odpowiednie terminy, których przekroczenie rodzi różne przykre konsekwencje.

Osoby zainteresowane realizacją któregoś z tematów zgłoszonych przeze mnie zapraszam najlepiej do bezpośredniej rozmowy (pok. E-315) lub do kontaktu e-mailowego (e.pawlowski@pollub.pl). Proszę też zapoznać się z krótkimi opisami tematów prac zawierającymi cel i zakres pracy oraz jej dodatkowe objaśnienie. Tematy których realizacja wymaga zastosowania mikrokontrolera i jego oprogramowania powinny bazować na mikrokontrolerach serii Atmega firmy ATMEL. Oprogramowanie może być przygotwane w środowisku BascomAVR, które udostępniam dyplomantom. Możliwe jest również wykorzystanie systemów uruchomieniowych EVB 503 firmy PROPOX, które możemy udostępnić w laboratorium Katedry.

Proszę nie zwlekać z decyzją, liczba prac jest ograniczona !!!

Tematy i opisy prac dyplomowych


Tematy prac dyplomowych na rok 2006/2007 w pliku PDF Get Acrobat File

Krótki opis tematów prac dyplomowych na rok 2006/2007 w pliku PDF Get Acrobat File

Tematy prac dyplomowych na rok 2005/2006 w pliku PDF Get Acrobat File

Krótki opis tematów prac dyplomowych na rok 2005/2006 w pliku PDF Get Acrobat File

Tematy prac dyplomowych na rok 2009/2010 w pliku PDF Get Acrobat File

Krótki opis tematów prac dyplomowych na rok 2009/2010 w pliku PDF Get Acrobat File

Tematy prac dyplomowych na rok 2011/2012 w pliku PDF Get Acrobat File

Krótki opis tematów prac dyplomowych na rok 2011/2012 w pliku PDF Get Acrobat File

Tematy prac dyplomowych na rok 2012 (aktualne) w pliku PDF Get Acrobat File

Krótki opis tematów prac dyplomowych na rok 2012 w pliku PDF Get Acrobat File

Informacje dodatkowe


Kilka przydatnych linków pomagających w decyzji o podjęciu tematu pracy dyplomowej:
Strona firmy PROPOX, producenta systemu EVB 503 i innych przydatnych komponentów do prac dyplomowych i nie tylko.

Strona firmy Atmel, producenta mikrokontrolerów serii Atmega i wieli innych

Strona firmy MCSelectronics, producenta oprogramowania BascomAVR i innego

Strona wydawnictwa BTC, oferującego wiele książek o mikrokontrolerach Atmega i środowisku Bascom i innych

Strona firmy KAMAMI, producenta wielu pomocnych układów uruchomieniowych do kontrolerów Atmega i wielu innych

Strona firmy AustriaMicrosystems, producenta enkoderów magnetorezystancyjnych, będących tematem jednej z prac

Strona firmy NovaTel z dokumentacją odbiornika GPS Superstar II, który może być wykorzystany w pracach dyplomowych

Przykłady zrealizowanych prac dyplomowych


Aby lepiej przedstawić jakiego rodzaju prace realizują dyplomanci pod moim kierunkiem i czego od nich oczekuję, zamieszczam poniżej krótkie opisy niektórych ciekawszych prac dyplomowych zrealizowanych w latach ubiegłych przez moich dyplomantów.

1. Marcin Narel, Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

2. Piotr Chmiel, Programowalny generator funkcyjny z bezpośrednią syntezą cyfrową DDS

3. Marek Szpakowski, Mikroprocesorowy rejestrator zapadów napięcia w publicznych sieciach rozdzielczych

4. Bartłomiej Trąbka, Dydaktyczny model cyfrowego miernika czasu