Wybrane prace zamawiane

Zestawienie:

  • Kacejko P., Miller P., Wancerz M., Jędrychowski R.: Adaptacja danych zwarciowych krajowego systemu elektroenergetycznego do wymagań pakietu PSLF, 1996 r., współautorzy, zleceniodawca: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, umowa RT/DR/20/96, 67 stron oraz oprogramowanie.
  • Kacejko P., Miller P.: SHORTS_M pakiet programów do obliczeń prądów zwarciowych, raport (77 stron) i oprogramowanie wykonane na zamówienie firmy Megadex S.A., nr umowy 34/NN/99, Lublin 1999.
  • Kacejko P., Miller P.: Pakiet programów do obliczeń prądów zwarciowych oraz konwersji danych (SHORTS, UNIDATA, KONWNORM, KONWZWR, KONWPSF), 1998 r., zleceniodawca: BSiPE Energoprojekt Kraków, umowa 3/NN/98, 60 stron oraz oprogramowanie.
  • Kacejko P., Miller P., Wancerz M., Jędrychowski R.: Zasady obliczania i koordynacji nastawień autotransformatorów sprzęgających sieci najwyższych napięć wraz z narzędziami obliczeniowymi do ich optymalnego doboru, 1996-97, zleceniodawca: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, umowa nr RB/DB/60/96, 120 stron plus pakiet programów.
  • Kacejko P., Miller P., Wancerz M.: Prace studialne związane z wdrożeniem systemu EMS w Krajowej Dyspozycji Mocy, raport pracy wykonanej na zamówienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., umowa 42/NN/99, Lublin 1999.
  • Kacejko P., Jędrychowski R., Miller P.: Ocena możliwości wykorzystania w warunkach krajowych pakietu programów PSAPAC oferowanego przez EPRI – program komputerowy DYNRED, 1997 r., w ramach raportu wykonanego przez zespół badawczy Fundacji Kształcenia Elektryków przy WE Politechniki Warszawskiej, 39 stron, objęte klauzulą poufności.
  • Kacejko P., Miller P., Wancerz M., Machowski J.: Metody oraz algorytmy tworzenia zastępczych układów sieciowych przewidzianych do wykorzystania w oprogramowaniu EMS systemu Dyster, 1996 r., zleceniodawca: Konsorcjum Politechnik, zad 5, Temat 5.5, Część 2, 125 stron.
  • Kacejko P., Jędrychowski R., Miller P., Wancerz M.: Wstępna analiza technicznych warunków współpracy wydzielonego turbozespołu Elektrowni Bierezowskiej na Białorusi z siecią 110 kV Lubelskich Zakładów Energetycznych LUBZEL i Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, praca wykonana dla firmy Prozel, Lublin 1999.
  • Kacejko P., Gąsior P., Jędrychowski R., Miller P., Wancerz M.: Ocena stabilności generatorów zespołu gazowo-parowego EC2 Lublin Wrotków dla różnych układów pracy sieci i poziomu generacji mocy biernej, 1997-98 r., zleceniodawca LUBZEL S.A., 115 stron.