Wykorzystanie technik analizy obiektowej i programowania obiektowego do racjonalizacji metod i algorytmów analizy stanu systemu elektroenergetycznego

Projekt Badawczy KBN 8T10B03310

Zespół Badawczy w składzie:

  • dr inż. Piotr Kacejko - kierownik
  • mgr inż. Piotr Miller
  • mgr inż. Marek Wancerz
  • mgr inż. Robert Jędrychowski

Przedstawione strony są częścią raportu z realizacji projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych dotyczącego wykorzystania podejścia obiektowego w programach związanych z analizą stanu systemu elektroenergetycznego. W ramach projektu autorzy stworzyli bibliotekę klas, która może być wykorzystywana w profesjonalnym oprogramowaniu do tworzenia modelu systemu elektroenergetycznego oraz do rozwiązywania układu równań sieciowych. Przykładowa aplikacja Powercalc ilustruje możliwości wykorzystania tej biblioteki.

Dokumentacja projektu dostępna jest w sieci Internet w postaci dokładnego opisu wszystkich klas oraz plików wchodzących w skład biblioteki. W sieci dostępna jest również skompilowana wersja programu PowerCalc (spakowany plik z wersją instalacyjną programu powerclc.zip - 1.36 MB) wraz z kompletem przykładowych danych koniecznych do uruchomienia programu.

Zainteresowani mogą również pobrać pełną dokumentację w postaci dokumentów programu Microsoft Word 97 (pcalcdoc.zip - 273 kB).